המופלאה עונה 4. המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)

Deeply hurt that Marinette doesn't trust him enough to confide her secret, Luka is akumatized into Truth
She doesn't see her friends anymore, abandons Cat Noir, and misses all her dates with Luka

המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)

Helped by his sentimonster, Pharo, a giant eye capable of forcing people to tell the truth, he not only wants to know Marinette's secret.

המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)
Luka senses that Marinette has a secret, but she can't tell him that when she leaves, it is to become Ladybug and save Paris
המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)
Since becoming the new guardian of the Miracle Box, Marinette has been overwhelmed
המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)

המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)

.

3
המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)
המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)
המופלאה: הרפתקאות ליידי באג: Season 4 (2021) — The Movie Database (TMDb)