بابا خان. علی بابا خان۔۔۔۔ عظیم پشتون فنکار

الديكور جميل وكأنك في الهند
الکساندر یکم، جانشین پاول، ابتدا دربارهٔ آغاز جنگ تردید داشت اما مشاورانش این جنگ را «وظیفه مقدس» او دانستند

عبدالرحمان بابا

.

25
غني خان
عبدالرحمان بابا
غني خان د څوارلسو كلونو په عمر په كې د په نيت د اوبو ته وخاته او په نوموړې ورځ يې خپل د تسلي په نامه خپل لومړى شعر وليكه
اولی های فردا(بابا خان زاده
به این دو قصد با سی هزار سوار و پیاده از تهران به رفت و فرماندار در فین کاشان به خدمت پدر رسید، ولی به جای تمام بدهی خود فقط سیزده هزار تومان تقدیم کرد و این مسئله مزاج شاه که علیل نیز بود بیش از پیش دچار انحراف نمود و امر داد تا فرماندار را محبوس کنند و مأمورین و مستوفیان مخصوصی برای وصول بقایا به فارس بروند و با این که حال مزاجی شاه شدت یافته بود در همان جمعی از خواجه سرایان و اعیان همراه خود را نیز به اطراف برای جمع مالیات مأموریت داد یکی دو روز بعد از حرکت این جماعت از اصفهان فتحعلی شاه به سن ۶۲سالگی و پس از ۳۷سال سلطنت در اصفهان وفات یافت و جسد او را از آنجا برای دفن به بردند و در به خاک سپردند
سپس رو به سوی نهاد و با همکاری رجال شهر موفق شد بر آن مسلط شود پس بیا بو ی خوش خوبی رابه همه هدیه کنیم

اولی های فردا(بابا خان زاده

د محمد صديق شاعري ډېره خوږه، پسته او په تول پوره وه.

بہادر خان تنولی المعروف بہادر بابا
غني خان
علي بابا خان