מרד בר כוכבא. תולדות מרד בר

על שנטלתי הלולב מכילתא דרבי ישמעאל יתרו, בחודש ספ"ו, הוצאת האראוויץ-רבין, עמ' 227 הייתה דעה כי , שבהן אסר את ואת שמירת ה, קדמו למרד והיו בין הגורמים לו, אך ניתוח מדוקדק של המקורות אינו תומך בדעה זו
מכל מקום, תקוותיו של בית ישראל נתבדו: מן המקורות, נראה אמנם שבר-כוכבא כבש זמנית את ירושלים, אולם המרד מוגר ובן-כוסבה מת ועמו נהרגו המוני בית ישראל ואף חלק מבני בית רבן גמליאל מצאו את מותם בביתר וזאבים וצבועים הרבה פרצו לתוך עריהם

תולדות מרד בר

מפת אזור הר מלך הגמרא כאמור מתארת התיישבות יהודית נרחבת בהרי יהודה והשפלה.

19
הגורמים למרד בר כוכבא
לגישה המקסימליסטית, ראו: Applebaum, Prolegomena, 25-7, 44-9
בר כוכבא
עניין זה יכול להעיד על תמיכה במרד מעבר לגבולותיה הטריטוריאליים של יהודה, אולם לא על לחימה של ממש בצפון הארץ
הגורמים למרד בר כוכבא
אף שרבי עקיבא דרש עליו את הפסוק "דרך כוכב מיעקב" - "דרך כוזבא מיעקב", במקורות היהודים קראו לו בשם "בר כוזיבא"
המרד התפשט גם לעבר הירדן המזרחי לאזור ה היהודי אין כאן אפילו מקום לענות על שאלות אלה
לא נמצאו ממצאים חד משמעיים המראים שהחזיק בשפלת החוף או ב מנהרות מימי מרד בר-כוכבא, ב כ-12 קילומטרים מדרום לירושלים

הגורמים למרד בר כוכבא

מעשה אשר מופיע באיכה רבה: ".

23
אנציקלופדיה יהודית דעת
פרופ' טוען שניתן להבחין באופן שיטתי בתיאור אותנטי המזוהה עם המרד במקורות הארץ-ישראליים, ו, לעומת הסתייגות מבר-כוכבא ובדה- של המרד, שאינה משקפת את המציאות ההיסטורית - ב
מרד בר כוכבא ותוצאותיו / דוד פלוסר
החשיבות שייחסו הרומאים לדיכוי המרד משתקפת בעובדה, שאדריאנוס נטל לעצמו את התואר אימפרטור בפעם השנייה בשנת 136 לספירה, מיד לאחר השלמת דיכוי המרד והכיבוש מחדש של יהודה, ושהאחרון שלח את המפקדים הצבאיים הטובים ביותר שעמדו לרשותו ליהודה לפקד על הכוחות שהשתתפו בדיכוי המרד היהודי
בר כוכבא
באותם הימים אף היו כנראה מקרים שישראל הוכרחו להשתתף בעבודה זרה, אולם דבר אחד יש לומר, היהדות כשלעצמה לא נאסרה ואף הגזרות חלו רק על יהודי ארץ-ישראל