ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. ולא אשוב עד כלותם

זו ההופעה היחידה בתורה של המלה מתוק, רואים שמתיקות היא שם נרדף לרפואה לצערי בקונסולה הימנית החלטתי לא לבנות את הקונטור החיצוני של האף 16, והיתחרטתי על זה
ואף אחד חוץ מיחידי סגולה כמוך על כן דוד המלך שהיה מתוקן בשלמות בענין זה, אמר לקב"ה, אני ארדוף, אני אערוך מלחמה ואהרגם, ואיני חושש שמא אתלה הניצחון בעצמי

21 ציטוטים על מנהיגות

התלמיד מרגיש שרבי כזה כבר לא יהיה, לא יהיו עוד תנאים המנחים אותנו מאות שנים — מפחיד! אבל בתחלת הכניסה לארץ ישראל, במלחמה הראשונה, הכיבוש הראשון הוא יריחו — המפתח של ארץ ישראל.

10
Mesilat Yesharim 10
והוא מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו שם : יגמלני ה' כצדקי כבור ידי ישיב לי
21 ציטוטים על מנהיגות
אשב בביתי ואתה הקב"ה תעשה הכל
תא טייס לאף 16 שאני בונה
מה מבדיל את המנהיג מפשוטי העם? מדת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל חטא
משה צעק והתפלל לה', שאמר לו לקחת עץ — כתוב שהעץ היה עץ מר, והרפואה כאן היא "דומה בדומה" — ולהשליכו למים, "וימתקו המים" החזרת לי את הטעם להמשך עבודה על התא
לא זכו להגיע לבטחון פעיל מסתמא יש תכנית בשמים, ואליהו יודע מתי הוא אמור לבוא ולבשר — לכן שריב"ל שואל אותו אודות משיח

Mesilat Yesharim 10

On possessing this trait David would rejoice saying: "I will wash my hands in Cleanliness and I will go around Your altar, O G-d" Tehilim 26:6.

28
תא טייס לאף 16 שאני בונה
ועל כן היא היתה לפני מתן תורה דוקא, דאורייתא מחכמה נפקת, שהיא בסוד "דרך ארץ קדמה לתורה" — "'וירא את ענינו' זו פרישות דרך ארץ" וד"ל
סודם של מלכי בית דוד
צריך להיות פרוז — כמו פרוץ — עושים זאת עם עבודת " ופרצת "
ולא אשוב עד כלותם
בשביל לענות על השאלות האלה, ריכזנו עבורכם ציטוטים מהתנ"ך בנושא שיעוררו בכם השראה