יהודה שנהב. תיאוריה וביקורת

הגזע אופיין בעיקר על ידי צבע עור ומבנה גוף, והוצמדו אליו תכונות ספק ביולוגיות ספק תרבותיות: פרימיטיביות, דיבור מתיילד, אי-סדר, או מיניות מופרזת שיעור ההליכה הגבוה לבית הכנסת יכול להיתפס כמאפיין גזעני, אם הוא משולב, למשל, בדיבור על התימנים כ"פרימיטיביים"
בהמשך, צפויה גולן לבצע הקצאה פרטית נוספת לדסאו, בתמורה להעברת חברה פרטית שבבעלותו לגולן, כך שלאחר ההקצאה השנייה יחזיק דסאו 90% ממניותיה של גולן השאר, כ105,000- יהודים נרשמו ליציאה אשר התנהלה בעצלתיים בשל עיכובים שמקורם בארץ שיטת קווטות שהופעלה על ידי מחלקת העלייה של הסוכנות והמתינו לתורם משוללי אזרחות

מהי גזענות? מאמר של פרופ' יהודה שנהב

בעוד ששרת עצמו ידע שהרכוש הפלסטיני שנגזל היה לאין שעור גדול מן ההערכות לגבי הרכוש היהודי בעיראק, הוא איפשר למשרד החוץ "לשחרר" הערכות מוגזמות לגבי היחס בין שני החשבונות.

תיאוריה וביקורת
שנהב ממקד את הפרוגרמה הרב-תרבותית שלו בעיקר סביב השיח הרב-תרבותי הפוסטקולוניאליסטי, אך גם הפוסטמודרני והפמיניסטי
השוד המושלם יהודה שנהב
אליהו אלישר ביקר את העובדה שהממשלה התעכבה בקצב הבאת היהודים בשנה שקדמה להקפאת הרכוש
Before you continue to YouTube
על פי הגדרה זאת, גזענות יכולה להיות מופעלת כלפי כל קבוצה, גם כלפי בני קבוצות דומיננטיות וחזקות
המזכר גרס כי ממשלת ישראל לא תוכל לפצות את יהודי עיראק מ"בלי לפתוח את השערים לגל של תביעות פרטיות מרבבות פליטים ערבים שהיו פעם בעלי רכוש כלשהו בארץ ישראל" ה דת, לטענת שנהב, הבחינה בין היהודים-הערבים לבין הערבים, ולכן שימשה כמסמן ה לאומי אצל היהודים-הערבים
לקבלת חומרים חינוכיים נוספים לחצו על 'הצטרפו לקבלת עדכונים' במשבצת הסגולה משמאל, למעלה אכן בשיח הגזעני התכונות הסראוטיפיות נתפסות כנחותות ומהותיות אבל לא בהכרח "בלתי משתנות" אולם הגדרה זו אינה מספקת כיום

השוד המושלם יהודה שנהב

באמצע חודש אוקטובר 1949 נתפרסמו בעיתונות הישראלית ידיעות המצביעות על כוונה עיראקית להציע טרנספר בין ישראל ועיראק.

מהי גזענות? מאמר של פרופ' יהודה שנהב
עוד בהיותי נער נחשפתי לפער גדול בין הגרסה הרשמית, זו אשר נלמדה בשעורי תולדות עם ישראל בבית הספר, לבין סיפוריהם של הסבתא, הדודים ורבים מקרובי המשפחה בשיחות הארוכות ביניהם בסופי השבוע
Before you continue to YouTube
ביולי 2003 מינה ביהמ"ש המחוזי בת"א את עו"ד אבנר כהן כמפרק הזמני של החברה ולאחרונה הפך למפרק קבוע
תיאוריה וביקורת
ניסיון לגזור קופון כרגיל אצל שנהב, מדובר בעסקה שנועדה "לגזור קופון"