נתוני העסקה משרד החינוך. היוזמה להקמת מאגר רכבים משומשים: יכלול מידע על טיפולים ותאונות

היקף העסקתם של התובעים 16 משרד החינוך לא השיב במועד על פניותיו של המבקש ומהתשובות שניתנו לב"כ המבקש עולה כי מינויו של המשיב 2 היה מינוי זמני לשנה אחת בלבד, וכי מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני במכתביו מ- 19
לא זו אף זו מדי שנה אף קיבלו התובעים הודעה בדבר תפוגת האישור להעסקה בשעות נוספות שניתן להם קבלת המידע תחויב בתשלום, כדי לממן את הפעלתו ופיתוח ממשקי המחשב לכל הגופים המעורבים

היוזמה להקמת מאגר רכבים משומשים: יכלול מידע על טיפולים ותאונות

התובעים שניהם עובדי הוראה בעלי רישיון הוראה קבוע, אשר עבדו במשך רוב, אם לא כל, שנות עבודתם בהיקף של כמשרה ושליש, כפוף למחלוקת בין הצדדים לגבי השעורים המדויקים, של היקף המשרה במשך כל שנת לימודים.

29
נתונים מרכזיים
למכתב זה יש חשיבות רבה עבור העובד, למשל, בעת פנייה למוסד לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה, לשם קבלת דמי אבטלה
נתונים מרכזיים
אף מקום בו נפל פגם בהחלטת הרשות, אין פירושו של דבר כי החלטת הרשות בטלה מאליה
אישור העסקה משרד החינוך
פגם נוסף, לטענת התובעים, שנפל בהליך צמצום משרתם, הוא אי קיום חובת ההיוועצות עם הארגון היציג של התובעים, בטרם קבלת החלטה על צמצום משרתם
בתצהיר הגב' הייב שצורף לתגובת המשיב פורט כי בנה הבכור נהרג בתאונת דרכים נתון קשה אך בלתי רלוונטי לשאלה האם תעבוד בבית הספר במזרעה או בבית ספר אחר באזור קרוב וכן כי יש לה ילד הסובל מפיגור שכלי נתון שיכול להיות רלוונטי ככל שהגב' הייב היא זו המטפלת בילד וצריכה להיות בקרבת מקום וכן כי היא מפרנסת יחידה נתון שהינו רלוונטי ככל שהמדובר בפיטורין, אולם ספק רב אם הוא רלוונטי באשר לשאלה האם תעבוד בבית ספר זה או אחר כאשר המדובר באותה משכורת בעבר לא נדרש אישור להעסקת קרובי משפחה כאשר כל קרובי המשפחה היו מורים ולא היו ביניהם יחסי כפיפות
יוער כי האישור שצורף הינו לאקוני ואין בו פירוט הנימוקים מדוע הותרה העברת האחות לבית הספר במזרעה, ולא ברור האם ניתן למשך שנה או לתקופה ארוכה יותר גם בהתייחס לשאלות עליהן נשאל המבקש בנוגע לקיומו של תיק פלילי והתעלמות מעבירות בהן הורשע המשיב 2

אישור העסקה משרד החינוך

פיטורים או התפטרות אחת הטעויות הנפוצות בסוגיה זו היא, כי מכתב סיום העסקה צריך להינתן רק בעת פיטורים.

6
מכתב סיום העסקה
הנפקת אישורי העסקה החריגים למעשה הכשירה את החלטת הועדה באופן רטרואקטיבי
אישור העסקה משרד החינוך
באשר לטענת התובעים, לפיה התחייבות מנהליהם כלפיהם להעסקה בהיקף של משרה ושליש בשנת תשס"ד, מהווה הבטחה שלטונית ברת אכיפה, הרי שאין בידי לקבל טענה זו, ואבאר
מכתב סיום העסקה
בין היתר עשוי בית המשפט לשקול את חומרת ההפרה; אם מדובר בתקיפה ישירה או בתקיפה עקיפה של ההחלטה; האם ההחלטה מותקפת על ידי אדם שנפגע במישרין מן ההחלטה או על ידי אדם אחר; מתי מותקפת ההחלטה; מה הנזק שנגרם לאדם משום שנמנע ממנו שימוע מוקדם ומה הנזק שעלול להיגרם לציבור אם תבוטל ההחלטה; ומה הסיכוי לתקן את המעוות בדרך של שימוע מאוחר"