רהיטי דורון בני ברק. רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר

S לא הגיע רק לגב' פרח, אלא בהתאם לעדותו של מר טייכמן, החברה הקבלנית פנתה אליו אולם, בסיכומי ב"כ הנתבע חזרו בהם באי-כוחם בעניין זה
טרוניות הנתבע כלפי הקבלן, היו כמצופה ממנו, שהרי ה"קבלן" היה הכתובת לתלונות מעין דא ואולם הנתבע לא היה מעוניין לקבל את ההצעה והעדיף ללכת בדרכו" עמ' 6 לפסק-הדין

Calaméo

הגנת אמת הפרסום דורשת הוכחתם של שני יסודות מצטברים.

זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
לא זו אף זו, סבורה אני שהיה על הנתבע דווקא, לעמוד על זימונו של מר סמר, על-מנת שיבסס את טענות הגנתו
זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
מה גם, שהתביעה דנן הוגשה כנקמה בגין ההליך בתביעה הקטנה
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
בהנחה שבית-המשפט ישתכנע כי הנתבע לא עמד בהוכחת טענות הגנה אלה, יהא הצורך להידרש לשאלת הפיצוי
הנתבע ניסה "להגן" על עצמו, וטען לעניין הטרמיטים כי מר סמר, הוא זה שהכניס לפיו את המילה "טרמיטים", אך משום מה הנתבע נמנע מלזמנו לעדות, כפי שכבר הערתי יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט
היסוד הראשון, אמיתות הפרסום, הוא עובדתי בעיקרו בית-המשפט לתביעות קטנות אמר דברו בכל עניין ועניין, כדלקמן: באשר לאי ההתאמה, בית-המשפט קבע כי לא הוכח על ידי התובע כי סופקו לו ארונות בדגם או גוון שונה ממה שהזמין, וטענותיו נדחו

זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021

בנסיבות אלה, טוענת התובעת כי הנתבע פעל תוך כדי כוונה לפגוע בשמה הטוב, ועל כן אחראי הנתבע לפצותה על נזקיה.

5
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
התכתובות לנציגי הקבלן, פעם אחר פעם, ואופי ההתבטאויות, יש בכך כדי לפגוע בתובעת, בשמה או בעסקיה, בדבר טיב השירות שניתן על-ידה ללקוחותיה, ואמינותה
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו
Calaméo
ב רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: 1 אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע; 2 אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע"