ימי מחלה בבידוד. מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים

אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד אישור זה חייב לכלול את הפרטים הבאים: שם החולה ומס' הזהות שלו, התקופה בה אינו מסוגל לעבוד והתקופה המשוערת בה לא יהיה מסוגל להגיע אל עבודתו, שם הרופא ומענו, תאריך הנפקת תעודת המחלה
כלומר, מבחינה כלכלית, אם כבר להיות חולים — עדיף להיות חולים ארבעה ימים והאם הבוס יכול לפטר אותנו בתקופת ימי המחלה או הבידוד? אגב, בעבר קבעה התקנה כי על הרופא לציין את סיבת המחלה - ואולם בעקבות עתירה לבג"ץ ומשיקולי שמירת פרטיות העובד, דרישה זו בוטלה

זכויות עובדים בימי קורונה

כל עובד המקבל מכתב פיטורים או הזמנה לשימוע במהלך תקופת הבידוד שלו, או זמן קצר לאחר מכן - עליו לפנות לעו"ד המומחה בדיני עבודה לבירור זכויותיו.

27
סוכם מתווה מימון ימי הבידוד: רק היום הראשון ימומן העובד
האם הוא יכול לגבות ממני כסף? אנשים שקיבלו הפניה לבדיקת קורונה צריכים לשהות בבידוד מרגע קבלת ההפניה ועד שהם מקבלים את תוצאות הבדיקה
דמי בידוד
לצערנו, המדינה מכרה היום את העסק הקטן בנזיד עדשים
זכויות עובדים בימי קורונה
למידע על עובדים הזכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר ראו בפסקת "הרחבות"
אנחנו לא מתכוונים לעמוד מהצד ולתת שירמסו אותנו ז, התקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד וסיבת הבידוד
איך זה מחושב על-ידי המעסיק? האם ניתן לקחת חופשת מחלה כדי להישאר עם הילד בבית? האם מגיע לי תשלום על ימי מחלה אלה? ערך זה עוסק במספר ימי המחלה שעובד זכאי לצבור במהלך עבודתו, ובניכוי ימי המחלה עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה

ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)

מרבית מקומות העבודה כיום אינם מאפשרים לפדות את ימי המחלה בכסף.

22
מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)
במקרה של הקורונה, אנחנו רואים שרוב האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד בית הם דווקא ישראלים שלא יצאו מתחומי המדינה, אלא כאלה שבאו במגע עם נשאים של הנגיף, כמו תיירים או כאלה שחזרו מחו"ל
הבידוד גמר לי את ימי המחלה
האם ניתן לצבור אותם לשנה הבאה? מדובר בחוזרים מסין ושכנותיה וכן מאיטליה וממדינות קרובות לה באירופה
סוכם מתווה מימון ימי הבידוד: רק היום הראשון ימומן העובד
עם זאת, במקרה שבו העבודה נפגעת כתוצאה מאי-הגעתו של העובד לעבודה, כמו אי-קיום פגישות וכדומה, ניתן להתקזז עם העובד על כך ולהחשיב לו את ימי הבידוד כימי מחלה
אך בהינתן והחורף צפוי להגדיל מחדש את מספר המבודדים בשילוב עם מחלות רגילות כמו שפעת, ישנה דחיפות גדולה בהסדרת הפסיקה ביום השני והשלישי העובד יהיה זכאי ל-50% משכרו ואילו מהיום הרביעי לשכר מלא
במקרה זה המעסיק חייב לדרוש מהעובד להישאר בביתו, ועליו למנוע מהעובד כניסה למקום העבודה, אף אם העובד מבקש להגיע למקום העבודה ניתן לצבור ימי מחלה עד לתקופת זכאות מקסימאלית של 90 ימים

ימי מחלה (זכות)

אם לא תמציא המדינה פתרון, יוותרו העובדים ללא מענה כלכלי לימי הבידוד ואלו שיאלצו להיעדר מעבודתם עקב מחלה יספגו את אובדן ההכנסה בעצמם.

מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים
עד כה, זמן השהות בבידוד נעשה על חשבון ימי המחלה של העובד, למרות שהם אינם חולים
דמי בידוד
למגזרים שונים, כגון עובדים בשירות המדינה, ישנן זכאויות נוספות מעבר לזכאות הבסיסית המפורטת כאן, כגון צבירה של ימי מחלה רבים יותר לכל חודש עבודה ותקרה גבוהה יותר של מספר ימי המחלה המקסימלי שניתן לצבור
דמי מחלה (זכות)
הנאלצים להישאר בבידוד עקב חשש להידבקות מנגיף הקורונה, נחשבים כמי שנעדרים מעבודה עקב מחלה לכל דבר ויהיו זכאים לדמי מחלה מהמעסיק