מצבת תלמידים חדשה. התחברות לשירותי משרד החינוך

החל משנה"ל תשע"ד - שיבוץ שעות מורי הבעלות המועסקים בחט"ב הטופס רלוונטי להרשאות למערכות הבאות: פורטל רשויות ובעלויות, מתמשכים ושיתופיים ויישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים
ניתן לצפות בנתוני דיווח , נתוני כח אדם בהוראה ובדוחות חישובים לתשלום האתר משמש מוטבים, מוסדות חטיבה עליונה, מוסדות להכשרת עובדי הוראה, ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי

קישורים

שימו לב, הכניסה למערכת זו עם סיסמת המוטב בלבד! הדיווח משמש בסיס לתהליכי הקצאת שעות ותקציבים לבתי הספר, וכן למידע עדכני לכל המערכות הממוכנות במשרד, כגון מוסדות, תקן, מניעת נשירה, בחינות, תשלומים, כוח אדם בהוראה ועוד.

7
משרד החינוך
מטרות הפורטל הן שיפור השירות לבתי הספר והעמדת כלים לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות מבוססות מידע הן מינהלי והן פדגוגי
משרד החינוך
שמתשמל ךירדמ SMS · קובץ PDF לארשי תנידמ ךוניחה דרשמ עדימ תוכרעמו בושקת להנימ יגטרטסא ןונכת :הביטח 02-5602590 :סקפ 02-5602551 :ןופלט
קישורים
באתר זה תוכלו למצוא מידע רב ממשה"ח: אתרי משה"ח, שירותים, מאגרי מידע, חוזרים ונהלים, ועוד ועוד
תלוש שכר בדף זה מוצגת מערכת תלוש שכר להצגת תלושי השכר, מערכת תקנט, מערכת ניהול סיסמאות והשירותים העצמיים מערכת עוש"ר מנהלת נתונים עבור עובדי הוראה שאינם רשמיים
כניסה למערכת כניסה באמצעות sms

קישורים

כלל בתי הספר מחויבים לדווח מצבת למשרד.

17
���� ����� ����� ����� ������
בנוסף ניתן לבקש אישורים מיוחדים ולצפות בסטטוס ונתוני האישור
���� ����� ����� ����� ������
המחוזות מתחייבים לטפל בנושאים השונים הנוגעים … יוניק ניתוק המערכת לא השתמשת זמן רב במערכת ולכן נותקת ממנה: להתחברות מחדש לחץ כאן , מערכת פורטל מוסדות חינוך פורטל מוסדות חינוך הזדהות אחידה שיפור נוסף יהיה במעבר לשירותי תמיכה מרכזיים בסיסמאות שיינתנו על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מערכת בקשות לגני ילדים וילדי השלמה, מערכת סייעות נט, מכללה או מכון מחקר מוכר
���� ����� ����� ����� ������
המהלך גם יביא לשיפור אבטחת המידע וההגנה על מערכת לניהול למידה — Moodle אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת לניהול למידה Moodle המהווה תשתית טכנולוגית ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי
דרישות מערכת: אקספלורר 9 ומעלה תאימות ל-7 , או כרום שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד המערכת מאפשרת לרשות לקבל מידע על תלמידים משובצים, מקומות פנויים בגנים או בכיתות חינוך מיוחד, נתוני העסקה ופירוט הפרשים

קישורים

.

משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך