קל וחומר בלשון 70. חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives

כלומר אם יש היבט שבו ה"קל" חמור מה"חמור", המקרה אינו תקף להיות "קל וחומר" בלשון התלמוד משנה בבא קמא ב, ה ומקורות רבים נוספים
בשאר מדינות המלך מה עשו? שכן אם אביה היה נוזף בה — ודאי הייתה נזופה למשך שבוע, קל וחומר כלפי נזיפתו של ה' שתהיה שבוע יכולת השימוש במידת קל וחומר בדרך כלל נחשבת מידה זו למידה הגיונית

מבחני בגרות בלשון

משמעות הדבר היא שהשימוש בקל וחומר לא יכול להוות מקור לענישה.

12
קל וחומר
לערך העוסק בשנה עברית, ראו
עברית
וַתִּסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה שִׁבְעַת יָמִים" , שמשמעותו: מכיוון וה' נזף במרים עליה להיות מסוגרת שבעת ימים
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א
בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם הכלל קובע שהדין הנלמד אינו יכול להיות חמור יותר מן הדין במקור שממנו הוא נלמד
הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית - יצירת תיק עבודות - תלקיט פורטפוליו המתעד את העבודות והמבחנים במהלך השנה הכלל הוא שבעוד אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, הרי שאדם דן קל וחומר מעצמו

קל וחומר

ב בראשית רבה צב מופיעים מפי רבי ישמעאל עשרה לימודי קל וחומר המצויים כבר בתורה הכוונה היא לתנ"ך.

27
מבחני בגרות בלשון
ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
דוגמה לכך מובאת במשנה בבא קמא פרק ב' משנה ה'
קל וחומר
בלשון חז"ל מכונה מידה זו גם "דין", וכאשר דבר מסוים עשוי להלמד גם בקל וחומר, הם אומרים "והלא דין הוא" משנה פסחים ו, ב ורבים נוספים