מניית רציו פטרול. רציו חיפושי נפט (1992)

בדיקה אחרונה ב-30 בינואר 2021 רציו חיפושי נפט הוקמה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין השותף הכללי "רציו חיפושי נפט בע"מ" לבין השותף המוגבל "רציו נאמנויות בע"מ"
בחודש נובמבר 2016 גייסה רציו מימון כ- 630 מיליון שקל ברוטו באמצעות הנפקת סדרת אג"ח ב' לרציו פטרוליום זיכיונות לחיפושי נפט ב, סורינאם ו

רציו חיפושי נפט (1992)

קידוח "לוויתן-1", הממוקם כ- 135 קילומטר מערבית לחיפה, במים עמוקים בעומק של כ-1,634 מטר הוא הקידוח העמוק ביותר שנקדח אי פעם באזור זה ב.

4
אתר הבורסה
בחודש מרץ 2017 פרסמה רציו כי הגיעה להסכם עם קונסורציום בנקים ישראלים וזרים לקבלת הלוואת גישור בסך של כ- 250 מיליון דולר למימון חלקה בפיתוח מאגר לוויתן, שהורחבה בחודש יולי 2018 לסך של כ- 450 מיליון דולר
רציו חיפושי נפט (1992)
בסוף חודש דצמבר 2019, לאחר פחות משלוש שנים מקבלת החלטת ההשקעה על ידי השותפות בפרויקט לוויתן בהתאם ללוחות הזמנים ובהשקעה של כ- 3
‎RTPT.L‎ מחיר המניה וגרף — ‎TASE:RTPT.L‎ — TradingView
הערכות באשר לגודל המאגר המשיכו לגדול ככל שבוצעו קידוחים נוספים
בדיקה אחרונה ב-30 בינואר 2021 לאור זאת, נובל אנרג'י המליצה לשותפים ברישיונות "רציו-ים" לקדוח את קידוח האקספלורציה "לוויתן-1"
העתודות והמשאבים המותנים במאגר לוויתן, על-פי דוח עתודות בלתי תלוי של NSAI, הוערכו ביוני 2020, על-פי האומדן הטוב ביותר 2P2C , בכ- 646 BCM 22 אגב, הקוים העבים נוספו באמצעות אסטרטגיית cup and handle מהספריה הציבורית - היא מסמלת רגרסיה אל הקו האדום ומשם את התהוות הידית עד הקו הורוד

‎RTPT.L‎ מחיר המניה וגרף — ‎TASE:RTPT.L‎ — TradingView

רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז בחו"ל.

25
רציו חיפושי נפט (1992)
תחום פעילותה של רציו מימון הוא גיוס מקורות כספיים עבור השותפות המוגבלת אשר מטרתן לשמש את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן, לרבות באמצעות הנפקות של איגרות חוב
אתר הבורסה
רציו פטרול : מחיר 333 עולה 1
‎RTPT.L‎ מחיר המניה וגרף — ‎TASE:RTPT.L‎ — TradingView
עם המחזיקים הגדולים ביחידות ההשתתפות של רציו פטרוליום נמנים גם שותפות רציו חיפושי נפט מחזיקה כ-20% מרציו פטרוליום ו מחזיקה כ-6%