רשות האכיפה והגבייה כרטיס חכם. Broomstyle: כלים שלובים כרטיס חכם

תיקון 48 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לקיים דיונים כגון חקירת יכולת, דיוני הבאה ומאסר, באמצעות היוועדות חזותית וידאו קונפרנס לאחר שנתנה הסכמת החייב לנהל את הדיון בדרך זו המרכז לגביית קנסות פועל לגביית פיצוי עבור קורבנות העבירה כבר משנת 1996
הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות שעניין כספי וגביית חובות וקנסות הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות שעניין כספי וגביית חובות וקנסות

רשות האכיפה והגביה

אם לא שולם החוב, הוא מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

24
רשות האכיפה והגבייה
המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הוקם בשנת 1995 ופועל מכוח , התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו מכוחו
רשות האכיפה והגביה
על פי התיקון לחוק, רשם יכול לתת הפטר לחייב שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר, לפחות; סך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, עומד על 800,000 שקלים חדשים או פחות; אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; והוא עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; אין בקשת שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו
Broomstyle: כלים שלובים כרטיס חכם
אם אינכם מוצאים את המידע בגוגל, חפשו בהצהרות הרישום של החברה
התיקון מתמקד בחייבים מוגבלים באמצעים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות, שעומדים בצו החיוב בתשלומים, אך גם עמידתם בו לא תביא לשיקומם בחודש יולי 2015 אישרה הכנסת את התיקון לחוק ההוצאה לפועל מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים הוראת שעה , התשע"ה—2014 שנכנס לתוקף ב-6 בספטמבר 2015
הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות כלכלת קורונה: הסדר ההוצאה לפועל הוארך - כיכר השבת kikar תיקון 16 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שינה את המועד הקובע לתשלום לנפגע עבירה המבוצע על ידי המדינה באמצעות המרכז לקטין, כך שהזכאות לתשלום היא למי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה

רשות האכיפה והגביה

המסלול המקוצר החל לפעול באוגוסט 2009.

13
Broomstyle: כלים שלובים כרטיס חכם
חוק המרכז לגביית קנסות מפרט את החובות אותם ניתן לגבות באמצעות המרכז
רשות האכיפה והגבייה
עד כה הוגשו אלפי בקשות לקבלת הפטר ונתנו מאות הפטרים
Broomstyle: כלים שלובים כרטיס חכם
על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים ותוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב