אונס אילת. זוהר ארגוב

בתקופת ההתיישבות השיתופית כונתה בשם "" על אף שההקלטה נעשתה באמצעות פשוט במועדון "הברווז" ב הצליח האלבום מאוד ונחשב, גם עשרות שנים לאחר מותו של ארגוב, למצליח ולאיכותי
לאחר מכן, קיבוצים אחדים אימצו את כמועד בו הם קיימו דיון בסוגיות אידאולוגיות ואקטואליות לצד מודל " הקיבוץ השיתופי" או " הקיבוץ המסורתי", שבו ניתן שכר שווה לכל החברים, צמחו המודלים " הקיבוץ המתחדש" ו" הקיבוץ המופרט", בהם ניתן לחברים שכר דיפרנציאלי, כמקובל ב

קיבוץ

אחרים שיכללו את ה, ואחרים העמיסו עגלות בכל טוב מתוצרת היישוב, בשירה וריקודים.

קיבוץ
רבים מן הקיבוצים הללו של גרעיני הנח"ל אשר נוסדו בעשורים הללו התמקמו בסמוך לגבולות המדינה
זוהר ארגוב
גם וגם בזו לניסוחים הרגילים של , בעוד רוב חברי הקיבוצים היו ציונים שדגלו במרקסיזם, ומיעוט קטן שדגל בשילוב "מרקסיזם-לניניזם" בסגנון
האונס הקבוצתי באילת: השופטים יבקרו במלון
החברים נמנעו מלעבוד בימי שבת מלבד בענפי השירות לחברים ולילדים ובענפי בעלי החיים, לפי הצורך בלבד
קבוצה מחברי דגניה, בראשות עזבו את הקבוצה והצטרפו למייסדי מושב העובדים הראשון, , ב-1919 בשנת 2008 הוציא הזמר "דואט" עם ארגוב בשירו "עוד יום יבוא", כשקולו של ארגוב נלקח ונדגם ב, וסרנגה הצטרף בשירה ב
ניסיונות לקרוא ל ב על שמו של ארגוב נתקלו לאורך השנים בהתנגדויות ועוררו מחלוקות, בשל הרשעתו באונס ועברו הפלילי בשנת 1922 היו כמעט 700 אנשים אשר התגוררו בקיבוצים בארץ ישראל

זוהר ארגוב

גורדון א-ה , תל אביב: , תרפ"ה-תרפ"ט.

זוהר ארגוב
כמו כן, נודעו גם הביצוע של לשירו "כבר עברו השנים" והביצוע של לשיר "ים של דמעות", אותו היא שרה בגמר תוכנית הטלוויזיה "" וזכתה עמו במקום הראשון
זוהר ארגוב
כך, אף על פי שתיעוש הקיבוצים החל בימי השגשוג של מלחמת העולם השנייה, רק בשנות ה-50 התפתחו מפעלים גדולים מבוססי עבודה שכירה בעיקר בקיבוצים הקשורים עם מפא"י שנענו לקריאת בן-גוריון להעסיק את העולים המובטלים, ורק בשנות ה-60 גל נרחב של תיעוש פקד את הקיבוצים בשל ירידת רווחיות החקלאות, וכתוצאה מכך, בתחילת , רק 15% מכלל חברי הקיבוצים עובדים בענפי ה
האונס הקבוצתי באילת: השופטים יבקרו במלון
האלבום כולל בתוכו עשרה חידושים לשיריו של ארגוב בביצועים משותפים עם גולן