סיפורי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש

באגרת מיום ח' עונה לאחד ששאל מדוע יום זה לא נחוג בכל שנה, שביאור על כך לא שמע, אך מה שנראה הוא, שמכיוון שלשנה הבאה הבעש"ט כבר הסתלק בשנת משכך, ביקש השטן להעמידם בנסיון על מנת לבחנם בכך
המושג "תורה לשמה" הפכה החסידות מלימוד לשם הלמדיה עצמה, ללימוד לשם השגת הדבקות של האל המסתתר בתורה

סיפור על הבעל שם טוב, ודברים שאפשר ללמוד ממנו

בנפשו - התגלות מורו הקדוש אליו.

22
אוצר כתבי הבעל שם טוב
עד שביום הולדתו השלשים ושש הפציר בו רבו להתגלות
סיפורי הבעל שם טוב הקדוש
אמר שתמונה זו שייכת לבעל-שם אחר שחי ופעל בדייטשלאנד גרמניה , אך לא לבעל שם טוב
הבעל שם טוב » סיפורים
לָמַדְנוּ שֶׁלְּכָל דָּבָר בָּעוֹלָם יֵשׁ תַּפְקִיד וּמַטָּרָה מֵה'
מַעְַשֶׂה שֶׁהָיָה עִם הָרָב הַקָדוֹשׁ הַ"בַּעַל שֵׁם טוֹב" פַּעַם אַחָת, יָשַב הָרַב הַקָדוֹש רַבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל שֵׁם טוֹב, עִם תַלְמִידַיו וּלְפֶתַע צָחַק קְצָת גם הוא נעשה עוזר אצל מלמד בעיר יאלאוויטש
ענה הבעל שם טוב ואמר "אין שלטון ביום המוות לפתע החלו התלמידים לצעוק בפחד: הם ראו כיצד בעל הבית קורע הוא כדג את יריבו! רבי אדם בעל שם איש קדוש היה באותה עת בעיר רופשיץ ורבי אדם שמו, והיה האיש גדול וקדוש מאוד, ועוסק בסתרי תורה ויד ושם לו בתורת הקבלה, ובשל גדולתו ידוע היה בכינוי "רבי אדם בעל שם"

הבעל שם טוב הקדוש

בכל יום הוא הולך לעיר להתפלל ואין אנשי המקום יודעים את גדולתו וסוברים שהוא בעל מלאכה פשוט, אך באמת הוא ראש מנהל הצדיקים הנסתרים שאינם עושים מאומה ללא עצתו.

30
סיפורי מעשיות
בגיל שמונה עשרה מונה רשמית למנהיגם של הצדיקים הנסתרים
אוצר כתבי הבעל שם טוב
דרכו של הנער, ישראל, היתה לצאת ליערות ולהתבודד עם קונו ולעסוק בתורה וכך עלה ונתעלה בתורה ועבודה, ואם כי בני עירו ידעו כי ירא שמים הוא, הרי שאת גדלותו האמיתית הסתיר מעין כל
הבעל שם טוב
וְהִנֵה, יָרַד גֶּשֶׁם וּבָרָד חָזָק, וְהַצַּדִּיק הַזֶּה נִכְנַס לָאַרְמוֹן הַמְּפֹאָר לַחֲסוֹת מֵהַגֶּשֶם
אחר נפרד מבני העיר באומרו: "עד כאן גמלתי עמכם חסד ועכשיו תגמלו אתי חסד" שיחות קודש תש"כ עמ' 251
בנוסף אומר הבעל שם טוב כי גם החושך משמש לטוב, כי , מעלת יתרון האור ניכר מצד החשך, וכן החכם מצד הטיפש, וניכר מעלת הצדיק מצד הרשע, והתענוג מכח הנגע והיסורין, ומעלת הדעת נודע מכח השכחה רבי אמר שנשמת הבעל שם טוב ירדה ל, כדי להעיר את מעילפונם

הבעל שם טוב » סיפורים

ושנית אהוב כל איש ישראל בכל עומק לבך מבלי להתחשב מי הוא ואיך הוא.

27
בימה
אמר לו: אמור, ילד, "עזב ה את הארץ"
סיפורי מעשיות
ילדותו הבעל שם טוב התייתם בילדותו
אוצר כתבי הבעל שם טוב
שם, נעשה 'מלמד' באחד ה ופגש עם רבי אפרים מברודי שהיה מנכבדי העיר ואביו של רבי