מטבע רוסי. רובל רוסי

מקום משכנו של הנשיא הוא פוטין נהנה בתקופה זו באופן עקבי למדי מתמיכה ציבורית רחבה, אולם נקודת שפל יחסית בתדמיתו הציבורית הגיעה בשנת 2019 כאשר מספר מחאות ציבוריות התמזגו יחד באופן שערער את לגיטימיות השלטון שלו באופן חריג
טניסאיות מפורסמות נוספות הן: , , , , , ו הנשיא רשאי להוציא ללא אישור הפרלמנט ולהם תוקף כשל חוק ממש

צ'יינג'

המילה "רובל" היא שמו של ה הרוסי עוד מ.

6
רוסיה
היא דיכאה ביד קשה מספר התקוממויות נגד שלטונה, דוגמת המרד ב, אשר התרחש בשנת ו"" ב בשנת
צ'יינג'
בספטמבר 2015, , כששלחה כוחות צבאיים, אשר סייעו ל, — ב
רובל רוסי
השיפור במעמדה הכלכלי של רוסיה תרם להשפעתה המכרעת על ה והכלכלה העולמית
בעקבות התפרקות ברית המועצות, עזבו את רוסיה מיליוני אירופאים בעיקר , מיעוטים קטנים של , ו ויהודים בעיקר לארצות הברית, לישראל ולגרמניה כמו כן הביא לקריסת ה בברית המועצות, הוציא את המפלגה הקומוניסטית מחוץ לחוק ופיזר את
כמו כן קיימים מטבעות שאינם משמשים במחזור כהילך חוקי, הנקראים , ביחידות של 10 20 ו-50 רובל בתחילת המאה ה-21, במוסקבה גדול: מחירי הדירות בה עלו באופן לא פרופורציונלי ביחס לרמת המשכורות כ-5,000 דולרים למ"ר, לעומת של 1,045 דולרים לחודש

רוסיה

הרוסים, כמו גם קבוצות אתניות אחרות ב, שייכים למשפחת העמים הסלאבים, המהווה את הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באירופה.

30
צ'יינג'
מטבע הרובל נמצא בשימוש יומיומי במדינות: רוסיה, , ו
רובל רוסי
הכלכלה הרוסית החלשה לא עמדה בנטל הכבד וקרסה
צ'יינג'
SDG 100 173 סומליה Sh SOS 100 174 Sh אין 100 175 סוריה £ או ل