מניית נייס. מניית נייס NICE

בדיקה אחרונה ב-12 ביוני 2018 בדיקה אחרונה ב-12 ביוני 2018
סך ההכנסות Non-GAAP בשנת 2020 צמחו ב-5 הרווח Non-GAAP למניה על בסיס דילול מלא בשנת 2020 גדל ב- 7

מניית נייס: גרף השוואתי

עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי, שדות התעופה וכן למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנסדא"ק.

7
מניית נייס: גרף השוואתי
בנוסף פעלה בשוק הביטחוני בשתי חטיבות
מניית נייס: גרף השוואתי
רווח תפעולי: הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2020 גדל ל- 131
מניית נייס: גרף השוואתי
בשנת 2007 רכשה את חברת אקטימייז הישראלית, המפתחת מוצרים לניהול סיכונים פיננסים כגון הלבנות הון, הונאות, וציות
חטיבת ה-VIM העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור וחטיבת ה-ISS המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה, ועוסקת במכירה של מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים, ממשלתיים או ציבוריים סך החוב הסתכם ב- 681
רווח גולמי: הרווח הגולמי Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2020 גדל ל- 316

מניית נייס NICE

כאשר מנהלי קרנות ההשתלמות והגמל מחזיקים כ 1.

23
ספונסר
בשנת 2001, בעקבות התפוצצות , קריסת הבורסה וה החלו דיונים על מיזוג בין שתי החברות
ספונסר
ספונסר
בדיקה אחרונה ב-12 ביוני 2018
ההכנסות שהתקבלו מהפרויקטים אותם ביצעה שימשו למימון מחקר ופיתוח בתחומים חדשים וב- השיקה מערכות להקלטת קול טלפוניות הרווח הנקי ושיעור הרווח הנקי בשנת 2020 גדלו ל- 196
הנראים פה בגרף מראים כי המוסדיים בישראל מוכרים את המנייה מזה זמן בשנת 2015 מכרה נייס את חטיבת הסייבר שלה ל תמורת כ-158 מיליון דולר, ולאחר מכן מכרה את חטיבת הביטחון הפיזי שלה לקרן הפרייבט אקוויטי באטרי ונצ'רס תמורת 100 מיליון דולר

נייס

ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה בגלל זה זעקות השבר ,זה לא חברה שמשקיעים בבנקאים ,נייס וכו.

מניית נייס: גרף השוואתי
הקבוצה עבדה כצוות אחד ביחידה, תחת פיקדו של דידי ארזי שכיהן כמנכ"ל הראשון של החברה
מניית נייס NICE
שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 66
נייס
רווח נקי: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 55