שיטת הבחירות בישראל. הבחירות לכנסת

אם נבחר נפטר או התפטר מחברותו בכנסת מסיבה כלשהי, ייכנס במקומו הבא ברשימת המועמדים יושב-ראש ועדת הקלפי והמזכיר חייבים למסור את התוצאות בעצמם לוועדת הבחירות האזורית מיד עם תום ספירתם
השיטה הנהוגה בבחירות לכנסת, שבה סדר חברי הרשימה נקבע מראש, אינה נהוגה ברוב המדינות המשתמשות בשיטה הרשימתית-יחסית בישיבה זו מצהירים אמונים חברי הכנסת הנבחרים

×œ×©×™× ×•×™ שיטת הבחירות

אפשרות נוספת לפיזור הכנסת היא מקרה שבו לא הצליחו להרכיב ממשלה, וגם במקרה זה רשאים 61 חברי כנסת להציע מועמד לראשות הממשלה תוך 21 יום, ואם לא עשו זאת, מתקיימות בחירות תוך 90 יום.

שינוי שיטת הבחירות בישראל
ברשימת מועמדים יכולים להיות רק בעלי זכות בחירה שמלאו להם 21 שנים, שאינם נושאים בתפקיד ממלכתי אחר ושאין להם עבר פלילי קרוב בדרך כלל הכוונה להרשעה ב בשבע השנים שקדמו לבחירות
בחירות ארציות
כמו כן שונתה שיטת העריכה של פנקס הבוחרים
בחירות ארציות
אם הבוחר מצביע בקלפי מיוחדת, שאינה הקלפי שבה רשום שמו, הוא שם את המעטפה האטומה בתוך מעטפה נוספת שעליה נרשמים פרטי הזיהוי שלו, בשיטה הנקראת
במפלגות ה המועמדים נקבעים על ידי מנהיגיהן הרוחניים בדרך כלל מספר המועמדים ברשימה גדול בהרבה ממספר המושבים בהם זכתה המפלגה
בדמוקרטיה פרלמנטרית, האזרחים בוחרים את הפרלמנט והממשלה שתלויה באמונו וצריכה רוב של תומכים בפרלמנט כדי לכהן כל הפתקים שנותרו בלא שימוש נאספים ומורחקים כדי שלא יגרמו בלבול בספירה, והמנעול של תיבת הקלפי נבדק בשביל לוודא שהוא שלם ותואם למנעול שמספרו נרשם בתחילת ההצבעה

שינוי שיטת הבחירות בישראל

רק לוועדת הבחירות המרכזית יש גישה ל המלא, המאפשר לה לוודא זכות הצבעה לכל מצביע, ללא תלות בקלפי שאליה שובץ.

27
×œ×©×™× ×•×™ שיטת הבחירות
את הפתק שם הבוחר במעטפה שנמסרה לו, ואותה הוא משלשל לתיבת הקלפי, תחת עיניהם הבוחנות של חברי ועדת הקלפי
The Center for Educational Technology
גם בקלפיות המדגם ההצבעה היא חשאית, באמצעות מעטפה שמוטלת לתיבת קלפי
×œ×©×™× ×•×™ שיטת הבחירות
לראשות הממשלה הופעל בשנת בה נבחר , ובשנת בה נבחר
עקב חוסר העקביות שבדבר — היה קשה לדעת אם אדם שהגיע לגיל 18 בין ט"ו באב ליום הבחירות זכאי להצביע, בפרט לאור העובדה שברוב הפעמים הכנסת התפזרה לפני המועד הרגיל — הוחלט לתקן את החוק, וכעת נאמר בו שבבחירות יוכל להצביע כל מי שיהיה בן 18 עד יום הבחירות עם תום הספירה, הפתקים הפסולים נארזים במעטפה מיוחדת
לפני עמד אחוז החסימה על 1% מכלל הקולות הכשרים שנמנו בבחירות, ובין 1992 ל- על 1 עד סוף נע שיעור ההצבעה סביב 80% וב ירד והיה בדרך כלל פחות מ-70%

The Center for Educational Technology

המעטפות הכפולות מונות כ-6%—7% מן הקולות וספירתן מסתיימת כיומיים לאחר הבחירות.

28
שינוי שיטת הבחירות בישראל
שני עיקריים עוסקים בשיטת הבחירות לכנסת: משנת ו, משנת
The Center for Educational Technology
החוק קובע כי כל אדם חייב להצביע בקלפי שבה הוא רשום כדי לצמצם ככל האפשר את האפשרות לזיופים
הבחירות לכנסת
בחלוף 21 יום, אם לא הוצע מועמד חלופי, מתפזרת הכנסת ונערכות בחירות ב האחרון לפני היום ה-90 מפיזור הכנסת