השירות הבולאי. כך הונפק בול יצחק רבין

המספר 470 נבחר על פי הגימטרייה בשמו של יצחק רבין, הפריט נחשב לספקולטיבי ואיננו רשמי בביתו, מנהל השירות הבולאי מתכונן למבצע הנצחה בולאי שטרם נראה כמותו בישראל
יום השלושים לרצח נקבע כיום הנפקת הבול לא ידוע לציבור מהו מספר הבולים הכללי שנמכר

כך הונפק בול יצחק רבין

ניתן לרכוש בולים עם שבלים, מעטפות היום הראשון ופריטים בולאיים אחרים אשר מונפקים באותו יום.

השירות הבולאי היסטוריה
באפריל 1948 הפסיקו הבריטים, אשר עמדו לוותר על המנדט שהיה להם על "פלסטינה", את כל שירותי הדואר
כך הונפק בול יצחק רבין
הרקע השחור של הבול הוא רקע חריג מכיוון שחותמות הדואר הן בצבע שחור
השירות הבולאי היסטוריה
אישור הבול ביום ראשון, 12 נובמבר 1995, מאשרת וועדת השרים לענייני טקסים וסמלים, בראשות השר עוזי ברעם, את הנפקת הבול לזכרו של יצחק רבין ז"ל
שרת התקשורת שולמית אלוני מגישה ללאה רבין, אלמנתו של יצחק רבין, את הפריטים הבולאיים המנוי מקבל את הבולים לביתו בדואר רשום
החתמת בול בצבע שחור עם חותמת שחורה לביטולו לביול חוזר, מחטיאה את המטרה של ביטול הבול למשלוח חוזר ערך גבוה מדיי ישאיר את הבול בשימוש למשך תקופה ארוכה, אבל עלול לגרום לביקורת ציבורית על כך שרשות הדואר מנצלת את הרצח בצורה מסחרית על מנת לגבות מהציבור כסף רב

כך הונפק בול יצחק רבין

גיליון הבולים השלם של מכיל 15 בולים כמקובל, אך בנוסף מודפס פריט אספני מקרטון שאמור לכלול עליו הגיליון השלם.

שירותים לאספנים
בול רבין נבחר על ידי אספני הבולים בישראל כבול היפה ביותר לשנת 1995
כך הונפק בול יצחק רבין
בדף הפרסום מוסבר כי חלק מההכנסות ממכירת בול יצחק רבין, יתרם להקמת מוזיאון דואר ובולאות במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב
כך הונפק בול יצחק רבין
אילו הם כללי הטקס המקובלים במדינת ישראל מיום הקמתה
על מתרגמי שיר השלום לערבית היה צורך לקבוע האם השיר יתורגם לערבית אומנותית פופולרית מוכרת או לערבית אקדמאית מילולית מנהל השירות הבולאי מציע להנפיק בול הידיעה על הרצח שמגיעה לכל בית בישראל, מגיעה גם לאוזניו של מנהל השירות הבולאי באותה עת, ינון ביילין
מחירו של הפריט הוא 75 ש"ח 15 בולים של 5 ש"ח כל אחד , והוא נועד לעודד את הציבור לקנותו הנפקת הבול היתה חריגה ומנוגדת לכללי הטקס הקובעים שהנצחת אדם על בול רשמי של מדינת ישראל תהיה רק לאחר שנה מיום מותו

שירותים לאספנים

בנוסף מונפק גם דף הנצחה הכולל עליו את מעטפת היום הראשון ואת הבול עצמו.

22
כך הונפק בול יצחק רבין
כך היו הבולים לזכר ראשי הממשלה דוד בן גוריון, משה שרת, לוי אשכול, גולדה מאיר ומנחם בגין, וכן הנשיאים חיים ויצמן, זלמן שזר ויצחק בן צבי
כך הונפק בול יצחק רבין
מצד אחד, ערך כספי נמוך מדיי עלול להוציא את הבול מחוץ לשימוש לאחר מספר חודשים
כך הונפק בול יצחק רבין
שנת הנפקה נחשבת מתאריך ההנפקה הראשונה שנשלחה למנוי