כתר ארם צובא. News1

אף על-פי כן, בעיניי, בטווח הארוך יותר, ייתכן שהפרשה חוללה שינוי נורמטיבי מהותי - המבחן לכך יהיה, כנראה, פרשת בנימין נתניהו הפרעות ביהודי חאלב בשנת 1961 העיד דויד חזן, מבני הקהילה - ודבריו תורגמו לעברית בידי אלכסנדר דותן משגרירות ישראל בברזיל: "ההפגנות, השריפות ומעשי ההרס בבתי הכנסת נמשכו רק יום אחד
אכן, אם יש אלוהים, איך הם יכלו לחתום על יצירתם? ובכן, אם "היצירה" הזו שמצאתי וחקרתי אתמול אודות "כתר ארם צובא" אינה אלא יצירה ספרותית שנוצרה בידי חבורה של אינטלקטואלים, סופרים וכהנים- יצירה שמטרתה הייתה ליצור עבר משותף, דמיוני, וזהות משותפת לקבוצות שונות ומסוכסכות של עמים שחיו זה לצד זה, ואם כך הדבר, אין לי אלא להתפעם נוכח מסירות הקבוצה האינטלקטואלית הזאת, וכנות המטרה שאליה ביקשה להגיע

אנציקלופדיה יהודית דעת

.

כתר ארם צובא
יוסף עופר פרסם מאמר על הכתר לאור רשימות קאסוטו
אנציקלופדיה יהודית דעת
ההישג העיתונאי של יצחק בפרשה גדול והתוצאה הפוליטית הייתה דרמטית
News1
אחרים טענו כי "הכתר" הוצא מההיכל כמה ימים לפני הפרעות והוחבא בביתו של חכם משה טָווִיל Aleppo - הוא שמה האנגלי של העיר חאלב
הוא לקח אתו כתבי יד רבים, וביניהם היה כנראה גם כתר ארם צובא לא רק חוקרי מקרא יהודים הכירו בחשיבותו הרבה של כתר ארם צובא

News1

וכך יצאה משפחת פחאם מחאלב לטורקיה בדרכה לישראל, ובין חפציה, ארוז ומוחבא במכונת כביסה, כתר ארם צובא יחד עם כתר נוסף, הוא הכתר הקטן.

30
News1
הרב ילין נסע לחלב עם בנו יהושע והעתיק שם את מסורת ה"כתר" על החלקים שקוראים בהם בתורה ברבים, והם ה, ה ו
News1
הספרים והדפים החסרים ניתקו או נותקו ממנו ונעלמו, ויש אומרים שנשדדו
News1
במהלך המשפט לחצו פרקליטי המדינה לפשרה, וזו לבסוף התקבלה למרות התנגדות נציגי הקהילה