מעוף הנחה בארנונה. הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה

המשרד אינו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים בניוזלטר או באתר, בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה, אשר יבחן כל מקרה לנסיבותיו כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד
מייסדי המשרד, עורכת הדין טל יצחק אזרואל ועורך הדין עדי מוסקוביץ בעלי ניסיון של שני עשורים בתחום המיסוי המוניציפלי לכאורה הייתה אמורה להסתמך על מחזור העסקאות מחודשי יולי-אוגוסט 2019, אך במקרה שכזה יש לבחון זאת אחרת: יש לחבר את סך ההכנסות מיום 1

הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה

בכפוף למועד הגשת הבקשה, בעל העסק יכול להגיש בקשה הכוללת מספר תקופות זכאות או להגיש בקשה אחת בגין כל תקופת זכאות.

הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
שלב ג': תנאים חלופיים המזכים במתן ההנחה בהינתן שתנאים מקדמיים אלה התקיימו, על בעל העסק לעמוד באחת החלופות שלהלן
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
כנגד מתן ההנחה לעסקים על-ידי הרשויות המקומיות, המדינה תשפה אותן בגובה מלוא ההנחה שתינתן על-ידן, 95% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת
התיקון מסדיר מתן הנחה נוספת בארנונה בשיעור של 95% לבעלי עסקים הנפגעים מתקופת משבר הקורונה בצורה המשמעותית ביותר כמו-כן על בעל העסק לציין בבקשתו כי הוא מסכים להעברת המידע הנדרש לבחינת עמידתו בתנאי הזכאות למתן ההנחה מרשות המסים, מהרשות המקומית בה מצוי הנכס ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ככל שתצא דרישה לקבל את המידע האמור
מוסקוביץ, אזרואל - משרד עורכי דין משרד עו"ד מוסקוביץ אזרואל עוסק במיסוי מוניציפאלי ותשלומי חובה לרשויות המקומיות

הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה

דוגמה להמחשה: עידן נדל"ן בע"מ החלה לפעול ביום 15.

הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
מאת עו"ד עדי מוסקוביץ, עו"ד טל יצחק אזרואל ועו"ד עידן שרון ביום 16
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
המשרד כולל צוות ותיק ומנוסה של עורכי דין והוא אינו מייצג עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
אלו הן תקופות הזכאות נכון להיום, ובכפוף לכך ששר האוצר, באישור ועדת הכספים בכנסת, לא יקבע בצו כי לא יינתן מענק לגבי אחת מהתקופות הנ"ל