התו הסגול לעסקים. שילוט התו הסגול

במקום בו קיימות מערכות כיבוי אוטומטי ספרינקלרים או מערכות גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר בברכה, מחלקת הפיקוח, המועצה האזורית גן רווה
בטרם התחלת פעילותו של עסק, בעל העסק נדרש לחתום על הצהרה בדבר עמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות ולהגישו לאחראי רישוי עסקים במועצה או למחלקת הפיקוח מידע בנוגע להקלות בפעילות עסקית במסגרת תקנות החירום"התו הסגול" במסגרת תיקון לתקנות החירום שנועד להקל על הגבלת פעילות של בעלי העסקים, נקבעו הוראות בדבר "התו הסגול" שמטרתו לאפשר פתיחה של בתי עסק, בכפוף לסוג העסק והמגבלות שפורטו בתקנות

שילוט התו הסגול

עסק שלא יוכל לעמוד בדרישה הזו יישאר סגור.

התו הסגול לעסקים ומעסיקים בגלל קורונה
גם אם מדובר במקום קטן עם מעט מוכרים, אחד מהם צריך לבצע את הרישום ולתשאל את מי שנכנסים
ארכיון: התו הסגול
כל זמן שהחנות או העסק פתוחים
Crazy Print » שלט לעסקים
התו הסגול למעסיקים מיועד למעסיקים שרוצים להעסיק עובדים או להגדיל את מספר העובדים שלהם במקום העבודה
כמו כן, הצבת מיתקנים עבור האנשים סגירת מקום עבודה והגבלות אם ראש השרות לבריאות הציבור או הרופא המחוזי קבע כי אחד העובדים של מעסיק זה נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה ויש חשש להדבקות נוספות במקום העבודה, הוא רשאי הוא להורות בהודעה בכתב, בשים לב, בין השאר, להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, לתקופה שתסתיים, לכל המאוחר, עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות
הפיקוח של המועצה יעבור בימים הקרובים בעסקים ברחבי המועצה ויפקח על עמידת העסק בתנאי התו הסגול המקום ייפתח רק לאחר סיום הבדיקות ויעבוד במתכונת של 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים

Crazy Print » שלט לעסקים

אפליקציית התו הסגול שמופעלת על ידי חברת ביטמן, מאפשרת לעסקים להציע ללקוחות הצהרת בריאות ומילוי פרטים אישיים, כמו מספר טלפון, וכתובת בצורה דיגיטלית.

12
Crazy Print » שלט לעסקים
סגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו — על 120 שעות
שילוט התו הסגול
להבנתי, בעבר הייתה דרישה לאסוף מידע שכזה, והיום אין
ארכיון: התו הסגול
התו הסגול לבתי עסק מיועד לעסקים ובתי עסק שרוצים לפתוח את העסק שלהם ולקבל קבלת קהל