נס בן נתן. נס הקוממיות

ב מוצב נס הקוממיות ליד ה בטקס יום העצמאות מפקד תחנת נתיבות סגן-ניצב גיא חיון סיפר כי סמוך לשעה 19:15 בערב התקבל דיווח על שמיעת יריות ברחוב כפר דרום בנתיבות, "שוטרים הגיעו למקום, הבחינו בפצוע בזירה, שבהמשך נקבע מותו על ידי מד"א
תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו רבי מייחס את עצמו בחיבורו כצאצא של רבי אלעזר בן נתן, נכדו או נינו של רבי אליעזר בן נתן, דרך בן בתו

נתן אלתרמן

מהדורות נוספות הודפסו לאחר מכן ב וב שב בתוספת הערות והגהות של ר שימלוי, הרב.

6
נס הקוממיות
סביב הפרשה עלו טענות שההתנכרות למושבה נבעה מהיותה מזוהה עם הימין
אליעזר בן נתן
שיר עשרה אחים תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"א
נס הקוממיות
ב מתקיים בכל שנה טקס ב בו מעבירים ותיקי הקיבוץ את נס הקוממיות לצעירים לפני גיוס
אני דוחה את הטענה בעניין זה חלוקת הנס הביאה לטענות על קיפוח של יישובים שונים אשר לא נכללו ברשימת מקבלי הנס
בעקבותיו הוא חיבר קינות על , יוצרות, ו איזה פלא: מבחר שירים לילדים ספר התבה המזמרת תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1977

נס בן נתן, רמת גן

באמצע שנת 1969 הוענק נס הקוממיות לכפר עציון, לאחר שעמד בדרישה של יישוב שנשאר על אדמתו.

26
נס הקוממיות
ערך זה עוסק ברבי אליעזר הזקן, מ שב
נס הקוממיות
כוכבים בחוץ: שירים תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשנ"ה 1995 שמחת עניים: שירים תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ג
אליעזר בן נתן
המערכה השלישית שני פרקים א