משרד האוצר מנהל התכנון. שחר סולר יעמוד בראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון

עו"ד ענת בירן ממשרד ענת בירן אומרת כי "ניתן כאן חלון הזדמנויות חשוב האוצר מנהל התכנון 54330209 שליחת הודעות אישיות לבעלי קרקע לתכנית ותמ"לית — תמ"ל 1069 פרדיס 43691 עמירם דרור 301185153 28,922
כזכור, הקלות שבס-כחלון מאפשרות ליזמים לבקש תוספת זכויות בנייה מעבר לקבוע בתוכנית הבנייה המאושרת, במסגרת הליך הוצאת ההיתר בוועדת התכנון של הרשות המקומית שבתחומיה הם פועלים האוצר מנהל התכנון 54330205 השתתפות נציג ציבור בועדות הבוחנים של מינהל התכנון 43479 אור גיל חיים 1,614

מנהל התכנון בכל זאת יעבור מהאוצר לפנים?

במסגרת תפקידו יהיו אחראי סולר בין היתר על גיבוש מדיניות תכנונית וארגונית בראייה אסטרטגית, שינויי חקיקה בחוק התכנון והבנייה, וכן בקידום פרויקטים בעלי חשיבות לאומית.

22
התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020
מנהל התכנון בכל זאת יעבור מהאוצר לפנים?
האוצר מנהל התכנון 54330205 עבודות בינוי ושיפוצים במחוז תל אביב 43480 מחצית היובל בע"מ 512686114 4,136
עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
האוצר מנהל התכנון 54330205 שירותי יועצים לצורך השטח החדש שסופח ללשכת התכנון חיפה 43719 נכסי אריאל — קריית הממשלה רבין ב', 513604033 28,167
האוצר מנהל התכנון 54330207 הזמנת שירותי בתי תכנה עד 30 האוצר מנהל התכנון 54330205 השתתפות נציגת ציבור בוועדות הבוחנים של מנהל התכנון עבור שנת 2019 43571 נויברגר חנה 1,614
בשל פיזורה של הכנסת ה-22 לא ניתן, כמובן, לקבל החלטה סופית וקבועה, ולכן הודעה זו של מנהל התכנון היא למעשה הארכה אוטומטית של התקנות, עד לכינונה של ממשלה באופן רשמי - בהתאם לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת האוצר מנהל התכנון 54330205 השתתפות נציג ציבור בועדות הבוחנים של מינהל התכנון 43479 לרין אמיליה 1,614

התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020

האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ תכנוני 43522 בסול ויסאם 29826740 430,168.

עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
האוצר מנהל התכנון 54330205 תשלום עבור נסיעה בנתיב המהיר לשנת 2019 עבור רכב מנכ"לית מנהל התכנון 43474 הנתיב המהיר בע"מ 513795088 4,000
התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020
שיווק למוסדות בע"מ 512189085 1,345
התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020
האוצר מנהל התכנון 54330207 רכישת מוצרי מיקרוסופט 43531 נס א