מעלה הגליל מעונה. מעונה

הרחבה זו נתקלה בעיכובים רבים , והביצוע החל רק בשנת 2012 פיתוח אקלים חברתי - ערכי - קהילתי בשיתוף כל באי ביה"ס
חינוךלגיל הרך: פעוטון, גן ילדים תת חובה וחובה בישוב חוק התכנון והבניה תשכ"ה — 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה — 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה להיתר מס' 20160910 שם המבקש: האני זיאדה ת

הודעות מעונה

קידום ההישגים הלימודיים, האישיים והחברתיים של כל לומד, תוך התחשבות בשונות הקיימת בין הלומדים.

18
נווה זיו
מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; נווה זיו נְוֵה זִיו הוא ב בין הערים ו השייך ל
הקלה 20160910 ינוח, מעלה הגליל
מעונה
ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית קטגוריות
מהות ההקלה : — הקלה מקו בניין צדדי מזרחי 0 היישוב נקרא על שם הלורד
בבית הספר מופעלות מספר תוכניות להעשרה ותגבור כגון: תוכנית קרב, השכלה תנועתית, רובוטיקה ותוכנית לב"א - רבדים כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו

מעונה

בשנת פרסם ועד נווה זיו על כוונתו לבצע הרחבה קהילתית ראשונה על פני 41 מגרשים.

7
הודעות מעונה
בבית הספר לומדים כ- 510 תלמידים ו-40 מורים, בית הספר הצטרף לרפורמת "אופק חדש" בשנת תשס"ט
מעונה
יצירת תרבות של לומדים בעל מכוונות עצמית בסביבה חקרנית , אותנטית ומתוקשבת
הקלה 20160367 מתת, מעלה הגליל
מצורף טופס להגשת בקשה למלגה על רקע סוציו אקונומי