ברוך דיין האמת. ברוך דין האמת

האט ער געטראכט א מינוט, און געענטפערט אז זי זאל עס פשוט אריינלייגן אין גמ"ח, און יעדן דאלער וואס מען בארגט דערפון פאר א איד, עד סוף כל העתים והזמנים, גייט פאר זייער חשבון, וצדקתם עומדת לעד
אוודאי איז אויך א דבר טוב צו שרייבן א ספר תורה, און איך מאך ח"ו קיינעם נישט אוועק מיט יעדע דבר חשוב, וד"ל סאיז ממילא האלידיעס, מן הסתם האסטו צייט

ברוך דיין האמת #2 ניסן

אבער בעפאר זי האט עפעס געטאן למעשה, האט זי אנגעפרעגט איר מאן, רביה"ק מסאטמאר זצ"ל, האט דער רבי זיך געוואונדערט פארוואס עפעס זי טראכט פון שרייבן א ספר תורה? הרב בנימין צבי הכהן בערקאוויטש ז''ל מנהל בית רחל לבנות האט מחבר געווען א ספר מיטן נאמען כולל ענינים פאר די מיידלעך, און די רבי זצ''ל האט דאס גרינטלעך איבער געקוקט, יענער האט געמיינט ציניש אז די רבי איז דער מחבר פון א קונטרס על הגאולה ועל התמורה און בעל מגיה וכו' ס'איז דאך שוין נאך ט' באב פאר א ווערטל.

16
ברוך דין האמת
זי האט אוועקגעלייגט די געלט, און נאך זייער פטירה האט זי געקלערט, צו שרייבן א ספר תורה מיט די געלט, לעילוי נשמתם, בפרט אז זיי האבן נישט איבערגעלאזט דורות
Hefkervelt : ברוך דיין האמת
און ער האט געקענט ענטפערן פאר יעדעם אנדערש
ברוך דין האמת
נאכאמאל, איך שרייב עס פשוט אויף צו וויסן למעשה, אויב עס מאכט זיך אזעלכע ענינים ל"ע, איז דאס א געוואלדיגער זכות
ברענג זשע א בילד ייש"כ נישט חלילה איינעם וויי צו טאן, נאר אז מען שרייבט דערוועגן האב איך מיך דערמאנט דערפון האט זי געזאגט אז אלע זכותים וואס מען ליינט אין די תורה און די ברכות וואס מען איז עולה לתורה גייט אויף זייער חשבון, דער רבי האט עס אבער גענצליך אוועקגעמאכט, האט זי געפרעגט וואס דען זאל זי טאן מיט'ן געלט? שואלכענין האט געשריבן:נישט חלילה איינעם וויי צו טאן, נאר אז מען שרייבט דערוועגן האב איך מיך דערמאנט דערפון
נאכאמאל, איך שרייב עס פשוט אויף צו וויסן למעשה, אויב עס מאכט זיך אזעלכע ענינים ל"ע, איז דאס א געוואלדיגער זכות אבער בעפאר זי האט עפעס געטאן למעשה, האט זי אנגעפרעגט איר מאן, רביה"ק מחבר ספר על הגאולה ועל התמורה ומגיה ספר כולל ענינים

ברוך דין האמת

.

Hefkervelt : ברוך דיין האמת Harav Shlomo Gissinger זצ''ל
א שיינע מעשה, קיינמאל געהערט, אויב דו ווייסט א מקור מוסמך דערצו ביטע מזכה זיין ייש"כ
ברוך דין האמת
אוודאי איז אויך א דבר טוב צו שרייבן א ספר תורה, און איך מאך ח"ו קיינעם נישט אוועק מיט יעדע דבר חשוב, וד"ל
Hefkervelt : ברוך דיין האמת Harav Shlomo Gissinger זצ''ל
Phone hook up 1- 857-356-3300 or 612-398-0330 From - Rabbi Weiss served as the menahel at Yeshiva Shaagas Aryeh, as well as the principal of the Satmar Cheder of Lakewood