מורת רוח. מהו קור רוח?

דברים רבה ליברמן ואתחנן, תנחומא בובר ואתחנן סימן ו — משה ובני ישראל באו ואמרו למשה: הגיעה אותה שעה שתפטר מן העולם לא קשיא: כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה וכאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה"
האם תהיי עם מישהו שמועל באימון שלך? והיא יודעת שאינני רוצה לדבר איתה ראה ספרו של בהוצאת תבונות שליד מכללת הרצוג

לארבע רוחות לכי הרוח

לא סתם נימה שלילית כאן, אלא שלילה חמורה - חכמים רועמים עליו.

7
מורת רוח
אבל הדימוי לתער וסכין שהיו כחותכים בבשרם וברוחם של רבקה ויצחק, שמורה לפירוש זה של ספורנו
בחירה בין מורת רוח לבין קורת רוח
יש מורת רוח מתפילה במורת נפש וחנה עצמה מודה: "כי מרוב שיחי וכעסי דברתי עד הנה"
טראמפ נגד הרכב המועצה המפקחת של פייסבוק
עליו הכתוב אומר: "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה" משלי כ ה
הרב שביב למד בישיבת כרם ביבנה אצל רבו הרב חיים יעקב גולדוויכט, ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון, כר"מ מחזור א' של הישיבה
All of this would only explain why Yitzchak reacted earlier to this phenomenon than Rivkah

טראמפ נגד הרכב המועצה המפקחת של פייסבוק

ושיהיה לך רק טוב ממי שיעשה ותעשה לך טוב.

27
מורת רוח, חוסר סיפוק
אלא כל זמן שהצדיקים חיים נלחמים עם יצרם וכיון שהם מתים הם נינוחין, שנאמר: ושם ינוחו יגיעי כח"
בחירה בין מורת רוח לבין קורת רוח
שפכת לנו תורה כשמן המורק מכלי לכלי
מורת רוח