תפילת ערבית. תפילת ערבית רשות

וצבור שקשה להם להתכנס במיוחד לתפלת ערבית, ומתפללים מוקדם מפלג המחנה, חייב כל אדם לחזור ולקרוא קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים בלא ברכות שָׁמְרָה זאת לְעולָם לְיֵצֶר מַחְשְׁבות לְבַב עַמֶּךָ
והובא במ"ב רלה, יב, וכך נהג בעל המ"ב וע' אג"מ , ס, פס"ת רלה, ג בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, חוֹנֵן הַדָּעַת

סידור/נוסח ספרד/חול/תפילת ערבית

בקצת קהילות אשכנז, נוהגים לומר שלשה מזמורי תהלים פרקים כד, ח, כט אחרי עלינו כשמתפללים ערבית "בזמנו".

11
תפילת ערבית של שבת
שאלה אדם שהלך לישון וקם לפני עמוד השחר אם יכול להתפלל עדיין ערבית? יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ וְתַן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ
ערבית (תפילה)
יסוד זה פורש בדברי התוספות ברכות כו, א ד"ה טעה ביתר ביאור: "הא דאמרינן דתפלת ערבית רשות, היינו לגבי מצוה אחרת והיא עוברת, דאז אמרינן תדחה תפלת ערבית מפניה, אבל לחנם אין לו לבטלה"
סידור/נוסח ספרד/חול/תפילת ערבית
כלומר, אם שכח אדם להתפלל תפילת ערבית, אליו להתפלל תפילת שחרית נוספת כתשלומים על התפילה שהפסיד
אמנם בהוצאת "דרשו" הביאו משו"ת שבט הלוי שכוונת המ"ב לאו דוקא וכן מותר לכל אדם לקרוא תהלים אחרי חצות לילה
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם, אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin term in brackets

תפילת ערבית לפני עלות השחר

וְאַרְאֵהוּ בִּישׁוּעָתִי: ארֶךְ יָמִים אַשבִּיעֵהוּ.

27
ערבית (תפילה)
כך כתב גם הרמב"ם שם : "נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית, וקבלוה עליהם כתפלת חובה"
ערבית (תפילה)
שִׁבְּחוּ וְהודוּ לִשְׁמו: וּמַלְכוּתו בְּרָצון קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם
ערבית (תפילה)
ואכן לדעת הסוברים שצאת הכוכבים 19 דקות אחר השקיעה בשפלה, החמה יורדת באותו הזמן 4