נד מים. מידע מהיר על נד מים

No results found for this meaning
הרי התקציר מתוך ויקיפדיה - נד מים מתקיים במיקרוסקלה, כלומר התופעה היא קצרת עת, וסביבתה פושה על לא יותר משני קילומטרים על המשתמש לקרוא את המלאים, לוודא שהוא מבין ומסכים לכל תנאי השימוש

מידע מהיר על נד מים

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

9
מידע מהיר על נד מים
יותר מנד מים אחד יכול להתרחש באותה הסביבה ובאותו הזמן
נד מים
They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas
נד מים
לעיתים שימש אוויר לשם חציית ו
אולם כאמור, ליציבות האוויר יש חשיבות מכרעת בעוד חלק מנדי המים חזקים ובעלי טבע כשל טורנדו, רובם חלשים יותר ונגרמים כחלק מדינמיקות אטמוספיריות שונות, בהתאם ליציבות האוויר
האוויר בשכבות העליונות קר ולח, יחסית לשכבות תחתיו, שהן חמות ויבשות יותר, ולכן מתחילות לעלות מעלה, ויש אפקט של יניקת אוויר בקשת הסברים, תלונות וכו' על גבי הפורום יובילו לחסימת המשתמש

נד מים

ה משתמש לעיתים במילה הנרדפת "חֶמֶת" כמו בביטוי "חמת מים": "וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם" בראשית, פרק כ"א, פס' י"ד , וב, בה סוגיות שלמות עסקו בדיני הנאד, נקרא הנאד "סיכתא".

נד מים
כמו כן, כשענן משפך נוגע בקרקע הוא משנה פניו לטורנדו או לנד מים
נד מים
הסיבה להיווצרותם אינה ידועה עד תומה
מידע מהיר על נד מים
לרוב הם מתפתחים מגושים גדושי לחות בעת שענני האב שלהם בהתפתחות