בוקר טוב יום שישי. סוף היום השישי

לא- ב, ב : "וירא אלקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד; ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי
החל מה- שונה שמה של התוכנית ל"הבוקר של קשת", ובמשך ארבע שנים, מנחיה היו ו מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים

סוף היום השישי

.

15
סוף היום השישי
וחז"ל מצאו בכך רמזים: 2
הפועל בזמן הווה
יום השישי הימים הקודמים נזכרו ללא יידוע - "יום אחד", "יום שני" וכו'
הפועל בזמן הווה
האדם של פרק א', אינו מנצל את

ברכות לבוקר טוב

.

20
סוף היום השישי
ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו
ברכות לבוקר טוב
ואז פתאום מגיעה שבת, בהפתעה בלתי-צפויה , כ"ג ניסן תשס"ט
הפועל בזמן הווה
בעקבות שידורה של "" בימי חול א'-ה' , הועברה התוכנית לשידור בימי שישי בלבד, ומוגשת על ידי ו