שטח עיגול. שטח מעגל, שטח עיגול

דבר זה יכול לעזור במשימה של , מאחר ש של מלבן שווה לשטחו של ריבוע שצלעו שווה באורכה לממוצע ההנדסי של אורכי ניצבי המלבן לכן שטח הגזרה שנותרה: היקף הקשת שנותרה: בדרך השנייה חישבנו ישר את מה שנשאר
קטעים במעגל המחבר בין שתי נקודות על המעגל נקרא מיתר לכל צורה תמצאו קישור המוביל לדף הכולל תרגילים לחישוב שטח הצורה

טבעת (גאומטריה)

משפטים על המעגל לקשתות שוות מתאימים מיתרים שווים.

3
שטח מעגל, שטח עיגול
שטח משולש שטח משולש הוא מכפלת צלע המשולש בגובה אל הצלע לחלק בשניים
מעגל
תנועות הנוער ה אף הורישו רעיון זה ל
שטח
למרות זאת, אנו מדברים בעברית על המעגל אם כי נראה שראוי היה יותר לומר אורך המעגל או היקף העיגול ו העיגול
היחס בין שטח הגזרה לכלל שטח המעגל שווה ליחס בין זווית הגזרה לסיבוב שלם, השווה ליחס בין אורך הקשת של הגזרה לבין היקף המעגל כולו דוגמה 1 אם רדיוס המעגל גדל פי 3
כל הישרים החותכים את החצי-מעגל והמאונכים לו מתכנסים לנקודה אחת שהיא מרכז הקוטר ה בין אורך המעגל העיגול ל קבוע בכל המעגלים, ומסומן על ידי האות היוונית

שטח גזרה ואורך קשת במעגל

אם ניתן לכתוב היקף של צורה סגורה באמצעות שתי פונקציות, אז שטח הצורה הוא הפרש האינטגרלים של הפונקציות.

29
שטחים נוסחאות
לאחר מכן מחסרים את מספר המשבצות שמחוץ לצורה ממלבן המכיל את הצורה, ומכפילים את התוצאה בשטח של משבצת אחת
שטח מעגל, שטח עיגול
בעזרת ניתן להוכיח שאורכו של קטע המאונך לשני הקטעים, כך שאחת מנקודות הקצה שלו נמצאת על החצי-מעגל, ונקודת הקצה השנייה מתלכדת עם נקודות הקצה המשותפות לשני הקטעים, שווה באורכו לממוצע ההנדסי של אורכי הקטעים
שטחים נוסחאות
הקטע המחבר את קצות הקשת הוא למעשה הקוטר של מעגל התוחם במדויק את החצי-מעגל, והקטע המחבר את מרכז הקוטר עם כל נקודה על החצי-מעגל הוא הרדיוס