אגרת חוב. הממשלה רוצה ללוות מכם כסף. האם זה משתלם?

Liaison derives from the Middle French lier, meaning "to bind or tie," and is related to our word liable כי אם נרצה — וגם אם לא — כולנו מושקעים בשוק ההון
ה-"ריבית" פה היא הניכיון בין שער הקניה לשער הפידיון ובכך יש תשואה מסויימת וכאשר היא נסחרת בדיוק בערכה המתואם, נאמר שהיא נסחרת בפארי

איגרת חוב

מפני שמדובר בנייר ערך סחיר, מחיר האג"ח נקבע לפי תנודות של היצע וביקוש.

11
אגרת חוב
כתלות במדיניות ה הרלוונטית, יכולות איגרות חוב אלו להיות בעלות שיעור ריבית קבוע או משתנה, בצמוד למדדים שונים, מטבעות זרים ועוד
אגרת חוב
עד כאן ההסבר הקצר שלי לגבי השימוש באינפלציה החזויה בשוק ההון בכדי שתוכלו להרוויח יותר מאיגרות החוב
ערך מתואם (ערך פארי)
ניתן לסחור או להשקיע באיגרות חוב באמצעות הבורסה בכמה דרכים
אז זה המידע הכללי ביותר על אגרות חוב ממשלתיות, ממש על קצה המזלג ככל שתאריך הפדיון של אגרת החוב רחוק יותר, כך המשקיעים ידרשו שהאיגרת תניב תשואה גבוהה יותר
קיים דמיון רב בין אג"ח אופציה לאג"ח להמרה לכל אג"ח יש תנאים, המגדירים את האופן שבו הרוכשים מתוגמלים, ויש לה מועד פדיון, כלומר התאריך בו האיגרת מגיעה לפדיון ככסף מזומן על ידי הרוכשים

אג״ח ממשלתיות

בדרך כלל, פדיון מוקדם כזה מתרחש כאשר שיעורי הריבית נמוכים יחסית, מה שמקשה עוד יותר על מציאת מסלול כזה.

להמרה
Administrators need to maintain better liaison with employees
אג״ח ממשלתיות
גופים מוסדיים רבים משקיעים באגרות חוב, לרבות קופות גמל, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, בנקים, מוסדות ומשקיעים שונים
אג״ח ממשלתיות
ככל שהדירוג גבוה יותר, כך הממשלה יכולה לגייס חוב במחיר נמוך יותר כלומר ריבית נמוכה יותר