תשלום אגרת רכב. רשיון רכב

לרישום ברשיון לרכב העונה על התנאים כאמור, על בעל הרכב לפנות למשרד הרישוי עם תעודת זהות ורשיון הרכב יש להמציא רשיון רכב רק אם הרשיון בתוקף ייפוי כוח ייפוי כוח שנערך מחץ לתחומה של מדינת ישראל חייב להיות מאומת ע"י נציג דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל
לאחר שיתוקנו כל הליקויים הרכב חייב להיבדק במכון רישוי לרכב אספנות מבוצע טסט פעמיים בשנה

רשיון רכב

לא ניתן לחדש תנועתו של רכב שבוטל.

1
רשיון רכב
מלאו לו 30 שנים משנת ייצורו
רשיון רכב
הפטור חל גם ללא הפקדת הרשיון וגם כשהרכב היה מבוטל לפי תקנות
רשיון רכב
התנועה מותרת בשעות הבוקר בימי חג, מועד, שבת וחול המועד
בעל רכב אספנות יציג בעת בדיקת כשירות לתנועה במכון הרישוי - תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות אגף הרכב , כי הרכב נבדק ונמצא תקין תוך 3 חודשים לפני מועד הבדיקה רכב אספנות הוא רכב שצויין ברשיון הרכב שהוא רכב אספנות
רכב אספנות שאינו בתוקף שנה ומעלה מבוטל - בהתאם לתקנות ביטול רשיון רכב רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישן שפורק וכו' חייב בעל הרכב הרשום לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריו עם תעודת זהות בעל הרכב ורשיון הרכב ולהחזיר את רשיון הרכב

רשיון רכב

אחת לשנה על בעל הרכב לשלם את האגרה לחידוש רשיון הרכב ולבצע בדיקת טסט כשירות לרכב.

7
רשיון רכב
רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07:00 עד 09:00 בימים א' עד ה' שהם ימי חול
רשיון רכב
הערה: לא ניתן לבטל רשיון רכב לרכב מעוקל או משועבד
רשיון רכב
הורדה מהכביש רכבים שבקורת דרכים יזומה ע"י המשטרה או ניידת הבטיחות שנמצאו בהם ליקויים בטיחותיים ואינם תקנים הם חייבים לדווח למשרד הרישוי ולתת לנהג טופס שנקבע כי הרכב מורד מהכביש ורשיונו מבוטל