פסקת השוואה. פסקת הסיום

למעשה, נימוקים והוכחות אלה הם גם טיעונים, הבנויים מטענה משנית ומביסוסה
לעיתים הטיעונים בגוף המאמר ארוכים מאוד, ולכן רצוי לכתוב סיכום קצר לפני משפטי הסיום

פסקת הסיום

פסקת הסיום יכולה להכיל: 1.

30
פסקת הסיום
הבנה והבעה : כתיבת טיעון
לצורך ביסוס הטענה ניתן להשתמש בנימוקים, בהוכחות, בדוגמות, בהשוואה וכדומה
הבנה והבעה : כתיבת טיעון
בסיום אנו מציגים דיון מסכם על המאמר אם נזכרנו במשהו חדש נשבץ אותו בגוף החיבור
ביבליוגרפיה: כותר: הבנה והבעה : כתיבת טיעון שם האתר: מחבר: בעלי זכויות : הוצאה לאור: הערות: 1 הטענה היא נקיטת עמדה בעניין שיש לגביו חילוקי דעות
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט ציטוט: מסיימים את הטקסט בציטוט שמישהו אמר ומציינים את שם המצטט ציטוט של פתגם, ניב, משפט או דברים שאדם אמר

הבנה והבעה : כתיבת טיעון

בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.

הבנה והבעה : כתיבת טיעון
ביטויים להבעת המלצות: "רצוי ל", "אני מציע ש
פסקת הסיום
תפקיד הטיעונים להציג בפני הנמען את נכונות הטענה ואת צדקתה
הבנה והבעה : כתיבת טיעון