הרשות השופטת נט המשפט. נט המשפט

אני מרגיש כמו הבנאדם הכי עשיר בעולם — עשיר במידע למשל, בתביעות על נזקי גוף לפי חוק לא אמורים להתפרסם שמות הצדדים
הזכות להליך הוגן - כל אדם זכאי להגנה על עצמו בבואו לפני השופט תחת הרשות השופטת נמצאים אשר להם יש סמכות שפיטה כללית שהוענקה להם על ידי המדינה

רשות שופטת

עם התפתחות הדמוקרטיה ועקרון של , נקבעה הרשות השופטת כרשות נפרדת.

16
נט המשפט
הציבור הרחב יכול לראות בכל הליך שמתנהל בדלתיים פתוחות רק פרטים כלליים כמו שמות הצדדים ומספר התיק, וכן לקרוא החלטות שניתנות במהלך המשפט ואת פסק הדין שניתן בסופו
נט המשפט
נקבעו לכך כמה חריגים כמו דיונים בענייני משפחה והליכים שקשורים לקטינים — ומתנהלים בדלתיים סגורות — אבל הכלל הוא שדיונים משפטיים יהיו פתוחים לציבור
נט המשפט
מאז הספיק לעזוב את התנועה, ובתחילת השנה גם נסגרה החברה בה עבד — מה שאפשר לו להשקיע את כל מרצו בחשיפת מידע ציבורי
מערכת נט המשפט כשגורם מבקש לעיין בהחלטות בתיק שאינן מפורסמות, הבקשה מועברת לשופט או להרכב השופטים שיושב בתיק, והוא מכריע בה בתיקים אלו ניתן רק לצפות במועדי דיון, החלטות או פסקי דין, שאר הדברים לא מתאפשרים
אני רוצה לדעת איך השופט קיבל החלטות, ואם הזכות לעיין בהחלטות נתונה לשיקול הדעת שלו, אתה הופך אותו מעורב בביקורת על עצמו בשבילי זו לא קלישאה, אני באמת חי ונושם את זה

נט המשפט

עיקר כוחה של הרשות השופטת ניתן לה על ידי האוכלוסייה, הרואה בה רשות ללא פניות, החותרת לצדק ולאמת.

8
בתי המשפט : הרשות השופטת
מערכת נט המשפט משרתת את הדרגים השיפוטיים בבתי המשפט, תפקידים נוספים בבתי המשפט לצורך עבודתם, עורכי דין, בעלי עניין צדדים או גורמים בתיק וכן הציבור הרחב
הודעה על הנחיית מנהל בתי המשפט בדבר רשימת עורכי הדין
בחלק מהמקרים דובר על פגישות שעסקו בוועדה לבחירת שופטים, אף שנוה עדיין לא היה חבר בוועדה
נט המשפט
השכבה השנייה זה להפיץ את המידע הזה לגופים כמו מנועי החיפוש המשפטיים
גם שקד וגם נוה טענו בתגובותיהם שאין כל בעייתיות בפגישות, ואף האשימו את זומר בחטטנות
ההזדהות מתאפשרת באמצעות כרטיס חכם אלקטרוני המיועד לעורכי דין או לבעלי עניין שאפשר לרכוש אותו, או באמצעות הזדהות ממשלתית עם תעודת זהות העיתונאי תומר אביטל הצליב בין רשימת הפגישות של נוה ליומנה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, שהתקבל גם הוא בעקבות בקשת חופש מידע, וגילה כי לא פעם בזמן שביומנו של נוה נרשמה פגישה עם השרה, ביומנה של השרה לא היה זכר לנוכחותו של נוה

רשות שופטת

נט המשפט היא מערכת של הרשות השופטת הנהלת בתי המשפט המסייעת לנהל תיקים והליכים משפטיים באופן אלקטרוני וכן לנהל תהליכים אשר שייכים לעבודת בתי המשפט.

20
נט המשפט
היא תביעה מהירה שניתנת להגשה במקרים של סכומים נמוכים יחסית ובסוגי תיקים פשוטים
רשות שופטת
יש הבדלים גדולים בשכר בין מי שעובד במגזר שלישי למי שמגיע מהיי-טק, בטח בתפקיד ניהולי
נט המשפט
בסמכות הרשות השופטת לפרש חוקים וליצור כאשר מתגלה העדר חוק חד-משמעי ומפורש, וזאת נעשית על-פי העקרונות והערכים של המדינה כפי שהם נקבעו בחוקה