המינהל לחינוך התיישבותי. אודותינו

לאחר הרישום תקבלו גישה בלעדית למאגר המכרזים הממשלתיים הגדול בישראל נרשמים לאתר ומקבלים 40 ימי ניסיון חינם ללא התחייבות
ההסכמה לקחת חלק בתכנית זו, תאפשר לביס למקם את עצמו כבי"ס בעל אוריינטציה דיגיטלית, ביס העובד עם תכנת ניהול דיגיטלי, שמינה רכז תקשוב, משתלם, האמון על הטכנופדגוגיה, כלל המורים עוברים השתלמויות מוסדיות לחיזוק וביסוס יכולת העבודה במרחב הדיגיטלי, ביה"ס מצטייד ומשפר תשתיות וציוד לכיתות מתוקשבות ומקבל אמצעי קצה לילדים שאינם משגת וסל תכנים דיגיטליים המינהל מיוחד בקהילות החינוך המגוונות שבו, בחינוך לערכי סביבה וחקלאות ובממשק בין בתי הספר לפנימיות החינוכיות

אודותינו

שרית, בעלת תואר שני בחינוך, כיהנה בשנתיים האחרונות כמפקחת כוללת על מוסדות חינוך מגוונים ובהם בתי ספר אזוריים, כפרי נוער ובתי ספר עם פנימיה.

אודותינו
המינהל לחינוך התיישבותי פועל בפיקוח ארצי והינו פועל תחת משרד הנהגת משרד החינוך
שרית דור נבחרה כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי
בתפקידים אלו עסקה בפיתוח מסגרות הפעלה ללמידה מקוונת ובהקניית אוריינות טכנולוגית
שרית דור נבחרה כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי
לפני כן, שרית ניהלה את היחידה ללמידה מרחוק במינהל התקשוב במשרד החינוך ושימשה כממלאת מקום מפקחת התקשוב הארצית צוות הדרכת התקשוב התרחב השנה, כדי לתת מענה וללוות את כלל בתי הספר שנכנסו לראשונה לתכנית התקשוב ולקדם את אלו שכבר בתוכה
אני מודה לראובן לייבל על תרומה חינוכית ומשמעותית ארוכת שנים במנהל, ומאחלת הצלחה רבה לשרית" השותפות, והעזרה ההדדית והלמידה המשותפת, כך אני מאמינה - תאפשר לנו להגשים את היעדים והמטרות בהנאה רבה

שרית דור נבחרה כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי

שרית דור נבחרה פה אחד כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך.

26
שרית דור נבחרה כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי
שרית מחליפה בתפקיד את ראובן לייבל, חבר קיבוץ אייל, שפורש לגמלאות וחותם 36 שנות עבודה בחינוך, בין היתר כמנהל בית החינוך המשותף חוף השרון בקיבוץ שפיים
המנהל לחינוך התיישבותי מכרזים
יישום פרקטיקות הוראה המעודדות למידה שיתופית ועצמאית, למידת חקר, למידה פעילה, הטמעת כלים ותהליכים המשמשים לחלופות בהערכה היבחנות דיגיטלית כל אלו הם אבני היסוד ללמידה משמעותית במרחב הדיגיטלי
שרית דור נבחרה כמפקחת המחוז של המינהל לחינוך התיישבותי
אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך: "שרית נכנסת לתפקיד בתקופה מאתגרת למערכת החינוך הפועלת בצל הקורונה