המכללה למנהל ספריה. ספריה

ספר שלא נמצא על המדף ומושאל לקורא, יחשב כמושאל תקופות ההשאלה ספרים שמורים א
אין אפשרות להארכת תקופת ההשאלה סטודנטים מכל השנים רשאים להזמין מאמרים וספרים מכל הספריות של כל האוניברסיטאות ומכל המכללות בארץ

המסלול האקדמי המכללה למינהל

במקרה של שוויון קולות המצביעים, יכריע קול יו"ר הוועדה.

5
ספריית המכללה
עבודות גמר — אינן ניתנות להשאלה, אך אפשר לעיין בהם באופן מקוון
ספריית המכללה
ניתן לעיין במקום או לשאול ספרים הביתה
המכללה למינהל
קורא אשר הוטל עליו קנס, או כל הגבלה אחרת מההגבלות המנויות בסעיף 17, לרבות החלטה של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים בהתאם לסעיף 17, יוכל לפנות לוועדת ערעורים ספרייתית בעניין הקנס או ההגבלה אשר הוטלו עליו
יושב ראש אגודת הסטודנטים נבחר בבחירות אישיות וישירות ניתן להחזיר ספרים ישירות לצוות הספרייה
בפרויקט הספריה החברתית שולבו יחד ערכי יזמות עם ערכי איכות סביבה וכמובן, חיסכון בכסף במידה והפריט המבוקש לא נמצא בספריית המכללה, ניתן לאתרו ב: לאחר איתור הפריט, יש למלא את הטופס הרלוונטי ולהגישו לצוות הספרייה

חדשות לימודים אינפו / המסלול האקדמי המכללה למנהל

כמו כן, יש להמציא מכתב התחייבות מהמכללה.

25
ספריית המכללה
בשנת נפרד ממנה המסלול ה והפך למכללה אקדמית נפרדת בשם "", בעוד שהמסלול הלא-אקדמי הפועל בנפרד מאז נשאר עם השם המכללה למינהל
המכללה למינהל
בספרייה פועלת מערכת אלקטרונית למיגון ספרים
ספריה
אם מועד ההחזרה הוא ביום ו', על הספר להיות מוחזר לספרייה עד יום ו' בשעה 10:00