משמרת השבת. מקרר מהדרין שאלות ותשובות משמרת השבת

לאלו המקלים בגרם הבערה, ניתן להשתמש ביום טוב במדיח המאושר על ידי צומת כמה וכמה פעמים פורסם במקור ביומון , ג' בשבט תשע"ב
עם המעבר למצב שבת מבוטלות כל ההשפעות של פתיחת הדלת וסגירתה על מערכות המקרר, וניתנת מענה גם לכל הפונקציות והאלמנטים הדיגיטליים השונים לגבי הגרשז"א זו טעות גמורה! קבצים מצורפים קול קורא - משמרת השבת

תדיראן

לכן אנו ממליצים לבדוק את תנאי השטח בטרם הזמנת המוצר, ואם קיימת בעייה להתייעץ עם נציג שירות.

14
התקני שבת כשרים: התקן שבת למקרר
בחודש הודיע הארגון על סיום פיתוח התקן שבת אוטומטי למקררים המעביר את המקרר למצב שבת באופן אוטומטי בערבי ו ולמצב חול לאחריהן, על פי לוח שנה מובנה בכרטיס הפיקוד
אולסייל פרטי מוצר
הארגון נוסד בשנת בידי הרב אליהו בייפוס, מרבני בית הדין של הרב ב
תדיראן
תכונות: NoFrost — הפשרה אוטומטית
בין ההמצאות הבולטות היא פתרון הלכתי למדיח כלים שניתן להשתמש בו בשבת אגב, מ"ש שם שלספרדים אסור להשתמש בתרמוס חשמלי בגלל שהמים במדיד יורדים מתחת לי"ס וחוזרים לתרמוס ומתבשלים שזה אסור לדעת מרן הש"ע מצד בישול אח"ב בלח, זה אינו, משום שמים החוזרים ומתחממים הם בגדר מצטמק ורע לו והש"ע בסימן שי"ח סעיף ח' כתב "ומ"מ אם הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו, אסור לד"ה" ומשמע שאם הוא מצטמק ורע לו מותר וע' מג"א שאף שבס"ד סתם לאסור אפשר דסמך אמ"ש בס"ח ואם כי המ"ב כתב דאפשר דלישנא דרי"ו נקיט ואזיל, אבל מ"מ כך מורה ובא הגר"י יוסף להקל להניח לכתחילה בכה"ג
המשלוח חינם הוא רק במידה ורוכשים את המוצר במידה ומבטלים עסקה הלקוח ישא בעלות המשלוחים וקובעים את השינוי לערך שלא יתכן שיקרה כגון 15 מעלות

מקררים עם התקן שבת מהדרין

גם מדיח מכני 'דורש' הפעלה מחודשת של בורר התוכניות ולכן לא ניתן להשתמש בו פעם נוספת באותה שבת.

22
גלביט
ידיות מוט עם מנגנון פתיחה אינטגראלי
אולסייל פרטי מוצר
ועל כגון דא ניקום ונסמוך? מיסודם של בתי הדין של הגר"נ קרליץ והגר"ש וואזנר זצוק"ל, ותחת הכוונתם של גדולי הפוסקים שליט"א
גלביט
סיוע ברישום פטנטים בתחום האלקטרוניקה
ואילו בעיתון המבשר אין כל התייחסות לנושא כלל וכלל מתחילת הפרשייה המתוקשרת של 'משמרת השבת' רציתי לשאול מה הרב ממליץ? אך כותב הקובץ האנונימי, בא ומחזק את ידיהם של המכון הטכנולוגי, עלי ידי קבוצת אברכים עלומה, שנתמכת ברבנים נסתרים, שלאחר 'בירור מקיף' טוענים שאין ברישומים הדיגטליים כל איסור
למזגן זה מערכת שליטה מתקדמת שמאפשרת רגישות גבוהה יותר של המזגן לשינויי טמפרטורה, ובדגמים מסוימים גם חיישני נפח שמזהים את מיקום האנשים בחדר ומסדירים את פעילות המזגן בהתאם לכך ועוד שאינו אלא גרמא שאיסורו מדרבנן והוי פס"ר דלא אכפת ליה בדרבנן דשרי להרבה דעות

תדיראן

בעבר ניתן היה להוציא את הנורה ולהסתפק בכך.

11
תדיראן
כאמור לפי פסיקת גדולי הרבנים התקן כזה אינו מועיל כיון שהרישומים הדיגיטליים עצמם אסורים בשבת
התקני שבת כשרים: התקן שבת למקרר
להפעלת האחריות יש ליצור קשר תוך 30 ימים מהרכישה עם שירות תדיראן בטל 1-700-700-946 או באתר האינטרנט של החברה
התקני שבת כשרים: התקן שבת למקרר
לגבי האגר"מ כותב הרב דרזי עצמו שהוא לא מסביר את טעמו וקשה לדעת למה הוא התכוון