منيو خروف الشيف. مطعم خروف الشيف

5;color: 495057;background-color: fff;border:1px solid ced4da;border-radius: 85 ;background-clip:padding-box;border:1px solid rgba 0,0,0,
3s ease-in-out; transition: all 0 important; background-color: transparent; float: none; border: none; padding: 0 0 0 15px! 3s ease-in-out; -moz-transition: all 0

اسعار خروف الشيف في السعودية 2021 منيو خروف الشيف

3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.

6
مطعم خروف الشيف جدة المنيو والاسعار والعنوان
3s ease-in-out; transition: all 0
اسعار مطعم خروف الشيف جدة
3s ease-in-out; -o-transition: all 0
اسعار مطعم خروف الشيف جدة
1 rotate -3deg ;transform:scale3d 1
125rem 0 0;font-size:1rem;color: 212529;text-align:left;list-style:none;background-color: fff;background-clip:padding-box;border:1px solid rgba 0,0,0, 5;color: 495057;background-color: fff;background-clip:padding-box;border:1px solid ced4da;border-radius:
3s ease-in-out; -o-transition: all 0 3s ease-in-out; -o-transition: all 0

مطعم خروف الشيف جدة

important; top: 0; left: 0; padding: 0; display: none! 2s ease-in-out; -ms-transition: all 0.

خروف الشيف .. منيو وفروع مطعم خروف الشيف بالسعودية
5rem;font-weight:700;line-height:1;color: 000;text-shadow:0 1px 0 fff;opacity:
مطعم خروف الشيف في الرياض (الأسعار + المنيو + الموقع )
مطعم خروف الشيف: الفروع، المنيو مع الأسعار، والتقييم النهائي
2s ease-in-out; -moz-transition: all 0
3s ease-in-out; transition: all 0 3s ease-in-out; -moz-transition: all 0
1 rotate 3deg ;transform:scale3d 1 25rem;margin-bottom:-1px;background-color: fff;border:1px solid rgba 0,0,0,

مطعم خروف الشيف

2s ease-in-out; -o-transition: all 0.

21
مطعم خروف الشيف: الفروع، المنيو مع الأسعار، والتقييم النهائي
3s ease-in-out; -moz-transition: all 0
أسعار منيو ورقم وعنوان فروع مطعم الشيف سرحان
important; background-color: transparent; border: none! important; left: -280px; top: 0; padding: 0; -webkit-transition: all 0
خروف الشيف .. منيو وفروع مطعم خروف الشيف بالسعودية
3s ease-in-out; -ms-transition: all 0