דוח רשם החברות. מידע/איתור חברות ואנשים, דוח אשראי צרכני קרדיטצ'ק, איתור חברה רשם החברות

כל הבדיקות נעשות אונליין לפי פרטים אשר אנו מבקשים מכם להקליד בזמן הגשת הטפסים באופן מקוון קיימים מספר סוגי חברות שחייבים להגיש לרשם החברות: דיווחים של חברה פרטית, של חברה ציבורית, של חברה שהפכה לציבורית או לפרטית, ודוח שנתי של חברה ציבורית שמניותיה הוצעו לציבור מחוץ לישראל והן רשומות למסחר רק בבורסה מחוץ לישראל
לפי חוק החברות, חברה פרטית צריכה לערוך ולהגיש דוח שנתי לרשם החברות אחת לשנה, בתוך 14 ימים מיום קיום האסיפה השנתית רשם החברות,רשם החברות, bdi רשם החברות חיפוש חברה,רשם החברות טפסים,משרד המשפטים רשם החברות,רשם החברות אגרות,רשם החברות איתור חברה,דוח רשם החברות,תדפיס רשם החברות,אגרת רשם החברות,רשם החברות תשלומים,אתר רשם החברות,כתובת רשם החברות,רשם החברות פירוק חברה,רשם החברות בישראל,דו ח רשם החברות,רשם החברות והשותפויות,רשם החברות הקמת חברה,נסח רשם החברות,רשם החברות פירוק,קו מנחה רשם החברות,רשם החברות תשלום,רשם החברות הממשלתיות,רשם החברות טלפון,רשם החברות איתור,תשלום אגרת רשם החברות,אישור רשם החברות,תשלום אגרה רשם החברות,רשות התאגידים רשם החברות,תמצית רשם החברות,פרטי חברה רשם החברות,רשם החברות שינוי כתובת,טופס רשם החברות,רשם החברות שינוי שם,רשם החברה,רשם החברות נסח חברה,רשם החברות אגרה שנתית,מידע רשם החברות,מאגר רשם החברות,שינוי שם חברה רשם החברות,רשם החברות באנגלית,תשלום אגרה שנתית רשם החברות,רשם החברות רישום חברה,רשם החברות פקס,דוחות רשם החברות,תעודת רשם החברות,משרד רשם החברות,שם חברה רשם החברות,רשם החברות חיפושמרשם החברות,רשם השותפויות,רשם התאגידים,רשם המשפטים,רישום החברות,רשם עמותות,משרד החברות,רשם המשכנות,רשם מתווכים,רשם המשכונות,רשם המתווכים,רשות החברות,רשם שמות,אגרת רשם,רשם מאגרי מידע,משרד המשפטים רשם,רישום חברה

דוח שנתי לרשם החברות

שובר התשלום של האגרה השנתית נשלח לחברה בכל שנה על ידי רשם החברות.

26
מידע/איתור חברות ואנשים, דוח אשראי צרכני קרדיטצ'ק, איתור חברה רשם החברות
בדיקת מידע על חברות ואנשים היי חברים, אנו חברת סטארט אפ המציעה שירותי בדיקת איתנות כלכלית אונליין בצורה מיידית
× ×¡×— חברה
הדוחות ישלחו אליכם אל כתובת הדואר האלקטרוני שתספקו, כמו כן ניתן לצפות בדוחות באופן מיידי באתר זה ובמשך שעה לאחר הצפיה הראשונה
× ×¡×— חברה
אם חברה מפרה את החוק, רשם החברות יפעיל כנגדה את הסנקציות הבאות: רשם החברות לא יבצע פעולות שנוגעות לחברה במרשם החברות פעולות כמו רישום שעבוד לטובת החברה, שינוי שמה של החברה או שינוי מטרותיה, לא ירשם משכון לטובתה של החברה המפרה, הרשם לא ירשום חברה חדשה שבעל המניות שלה הוא בעל השליטה בחברה המפרה ועוד
חברה לא פעילה שלא עורכת דוחות כספיים, תגיש את הדוח אחת לשנה שירותי רשם החברות שירותי המידע ממאגר רשם החברות מבית קו מנחה, מאפשרים איתור מהיר וקל של חברות הרשומות במאגר רשם החברות, משרד המשפטים, צפיה בנסחים, ניהול מעקב, התראות על שינויים ועוד על פי הנחיות רשות התאגידים, מובהר כי קיימת האפשרות לקבל נסח חברה או שותפות מרשות התאגידים באמצעות אתר האינטרנט של המשרד וכי התשלום יהיה בהתאם לסכומים שקבועים בתקנות ללא עמלה או תוספת תשלום אחרת
דירקטור חייב להצהיר על נכונות הפרטים המופיעים בדוח, ויש צורך באימות של החתימה שלו על ידי עורך דין או רואה חשבון תוך ציון הפרטים הנדרשים שמו, מענו, מספר תעודת הזהות ומספר הרישיון תשלום אגרה שנתית בנוסף לחובה להגיש דוח שנתי לרשם החברות, החברה חייבת גם בתשלום אגרה שנתית

× ×¡×— חברה

.

9
הפקת נסח חברה ממאגר רשם החברות
הזמנת דו"ח ממאגר רשם החברות במאגר רשם החברות של משרד המשפטים, קיים מידע רב אודות חברות המאפשר לעמוד על מצבה הפיננסי של חברה מסוימת, להכיר את שמות המנהלים, בעלי המניות העקריים, לבדוק האם קיימים שעבודים ועוד פרטים חשובים נוספים
× ×¡×— חברה
סנקציות כספיות: בגין כל הפרה של החוק רשאי רשם החברות להטיל על החברה גם סנקציה כספית שהיום שיעורה הוא 7,340 שקלים עבור כל הפרה
דואר ישראל
בנוסף, ניתן לגבות מדירקטור בחברה סנקציה כספית שהחברה לא שילמה במועד
בירורים בטלפון: 171 או לדואר אלקטרוני: ההזמנה שלך כוללת ח"פ סוג מחיר ש"ח תאריך חברה פרטית שלא מקיימת אסיפה שנתית, צריכה להגיש דוח שנתי לרשם אחת לשנה, לא יאוחר מ-14 יום מיום ששלחה את הדוחות הכספיים לבעלי המניות
חברה ציבורית חייבת לדווח רק על הנושאים המפורטים בסעיף 145 לחוק החברות חברה שתשלם את האגרה עד לתאריך 28 בפברואר, תוכל ליהנות מהנחה

הפקת נסח חברה ממאגר רשם החברות

לכן, חשוב מאוד להקפיד ולמלא את כל הפרטים במדויק ובאופן מלא.

30
משרד המשפטים
ניתן להזמין דו"ח מלא אודות חברה תמורת 27
מידע/איתור חברות ואנשים, דוח אשראי צרכני קרדיטצ'ק, איתור חברה רשם החברות
הפעלת סנקציות על ידי רשם החברות — חברה מפרה החל משנת 2010 החוק מעניק לרשם החברות סמכות להפעיל סנקציות במקרה שבו חברה הפרה את החוק
משרד המשפטים