ראשי ממשלת ישראל. אתר חידה

נשים ערך מורחב — מספר הנשים המכהנות כשרות בממשלות ישראל נותר נמוך ללא קשר לגודלה של הממשלה על כן, אין הגבלה על מספר סגני ראש הממשלה
במסגרת מאמצי הקמת ה, ב, בוטלו הסעיפים בחוק הנוגעים להגבלת מספר השרים וסגני השרים משהורכבה הממשלה, היא מודיעה לכנסת על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים, ומבקשת הבעת אמון בה

ראש ממשלת ישראל

כמו כן, החל משנת , ממנה הממשלה ראש ממשלה בפועל, אם נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו באופן קבוע, או אם נבצר ממנו למלא את התפקיד באופן זמני במשך יותר מ-100 ימים.

9
מדען ראשי (ממשלת ישראל)
לפיכך, טבעי הדבר להקים של מפלגות אחדות במה שמכונה "מעשה מרכבה" ולמנות את ראשי לשרים, ובכך לקבל את אמון הכנסת
Category:Prime ministers of Israel
ראש ממשלת ישראל החלופי איוש נוכחי תאריך כניסה לתפקיד דרכי מינוי קבלת אמון הכנסת תחום שיפוט מושב המשרה ייסוד המשרה איוש ראשון ראש ממשלת ישראל החלופי הנוכחי הוא
אתר חידה
הדו"ח ממליץ לנהל מאגר מידע שיטתי על המחקר הרפואי המבוצע בתמיכתו וממליץ שכל מחקר במשרד הבריאות ילווה על ידי ועדה מדעית בראשות המדען הראשי
עם זאת, החוק קובע כי הממשלה כולה שלא כב היא הגוף השולט במדינה, ולפיכך החלטות הממשלה מתקבלות בהצבעות שדורשות תמיכה של רוב השרים, וקולו של ראש הממשלה שווה לקולו של כל שר אחר חלק קטן מהקואליציות הצליחו לזכות לאמונם של מספר רב של חברי כנסת
לעומת זאת הציעה את , שגם הוא היה מרוחק מהגבולות של המדינה היהודית ב הסטנוגרמות הנרשמות וכן ההקלטות של הדיונים נשארות במסגרת מזכירות הממשלה בלבד והן אינן מופצות

בהערכה כללית

כאשר מונחת על שולחן הכנסת הצעת אי-אמון בממשלה, עליה לכלול את זהותם של ראש הממשלה והשרים וחלוקת התפקידים ביניהם בממשלה המוצעת, וכן לפרט את קווי היסוד של מדיניותה.

16
Category:Prime ministers of Israel
מקום מושבה של ממשלת ישראל הוא ,
מדען ראשי (ממשלת ישראל)
באותן שנים היה תפקיד המדען הראשי היחיד במשרד החינוך שלא היה כפוף למנכ"ל המשרד
ממשלת ישראל
רבין נרצח במהלך כהונתו כראש ממשלה בידי מתנקש יהודי-ישראלי, יגאל עמיר, שהתנגד להסכמי אוסלו