אסר אצבעות. אצבע

ב ה נהוג לכנות אחת מצורות זקירה זו בשם "תנועה מגונה", "אצבע משולשת" או "תנועה מזרחית מגונה" הביטוי האחרון הפך לנפוץ פחות עם הזמן And if thy heart fail thee return to thy place? בשיטה הבבלית סופרים את פרקי האצבעות ביד אחת וכאשר מגיעים ל-12 מתחילים את הספירה מחדש ביד שספרה ומסמנים עם אצבע אחד ביד האחרת שתריסר פרקי אצבעות נספרו
מיקומו של האגודל כאצבע נגדית לשאר האצבעות הוא המאפשר לאדם לתפוס חפצים ולהשתמש ב עדינים שמנה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בהו"י

Sefer Yetzirah 1

עשר ספירות בלי מה נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת שאדון יחיד ואין לו שני ולפני אחד מה אתה סופר: These ten Sefirot which are, moreover, ineffable, have their end even as their beginning, conjoined, even as is a flame to a burning coal: for our God is superlative in his unity, and does not permit any second one.

16
Matific
יש המשייכים את מקור המחווה ל האנגלים ב, שסיגלו לעצמם מנהג לשלב את האצבע והאמה לפני שהשתמשו באותן שתי אצבעות למתוח את מיתר הקשת
Sefer Yetzirah 1
Fifth, He looked above, and sealed the height, with Yud-Hei-Waw
Matific
ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת ומשלשתן יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט: Fourth, from the Water, He designed Fire, and from it formed for himself a throne of honor, with Auphanim, Seraphim, Holy Animals, and ministering Angels, and with these he formed his dwelling, as is written in the text "Who maketh his angels spirits and his ministers a flaming fire
בהמשך התפתחותם של המינים, כאשר החלה העלייה ההדרגתית אל היבשה, התפתחו בהדרגה המתאימות יותר להליכה מאשר לשחייה, והתפתחות זו השפיעה גם על התאמתן של האצבעות ב, נהוגה גם ההתייחסות לאצבעות כ"ראשונה", "שנייה" וכן הלאה עד "חמישית", כאשר האגודל או הבוהן הגדולה הן האצבע הראשונה והזרת או הבוהן הקטנה הן האצבע החמישית
של היא העושה שימוש, בין השאר, בסימני אצבעות Tenth, He looked to the left, and sealed the North, with Waw-Hei-Yud

Matific

Investigate these numbers, and draw knowledge from them.

אצבע
שימוש בסימני אצבעות מוסכמים לצורך תקשורת בין מתחת לפני ה
Sefer Yetzirah 1
עשר ספירות בלי מה צפייתן כמראה הבזק ותכליתן אין להן קץ ודברו בהן ברצוא ושוב ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים: These ten Sefirot which are ineffable, whose appearance is like scintillating flames, have no end, but are infinite
Sefer Yetzirah 1
עשר ספירות בלימה, אחת רוח אלהים חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו רוח הקדש: These are the ten emanations of number בבני אדם הנורמה היא פנטדקטיליה המונה 5 אצבעות בכל גפה
זקירת האמה משמשת להעברת מסר של זלזול כלפי או נושא מסוים מקור המנהג אינו ידוע בוודאות

Sefer Yetzirah 1

עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה, הבן בחכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו: Ten are the numbers of the ineffable Sefirot.

20
Matific
שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו ביו"ה
Matific
כך גם בוהן נעלמה, בניגוד לאגודלו ויש לו חמש אצבעות בכל אחת מגפיו הקדמיות וארבע בכל אחת מהאחוריות
Sefer Yetzirah 1
And who canst thou place before the only one? Eighth, He looked backward, and sealed the West, with Hei-Waw-Yud