העדה השומרונית. השומרונים

בראש המרד עמד שומרוני בשם יוליאנוס בן צבר הידוע גם כיוליאנוס סברוס במהלך הקמת הפרויקט גילינו בעזרת חברינו השומרונים עובדות מעניינות על העדה כמו: מהו הלבוש המסורתי, מתי הם חוגגים את החגים שלהם ואפילו קיבלנו הצצה לחג הפסח בנוסח שומרוני
בסך הכול ישנם 13 בתי כנסת קראיים בישראל, ב-10 יישובים ובית תפילה אחד בערד הוא גם הגואל העתיד לבוא - "התהב" - המשיח, שיביא גאולה לעולם כולו

יהדות קראית

על פי הערכה של השומרונים עצמם, מספרם ב - היה כמיליון ומאתיים אלף נפש.

2
השומרונים
כמו כן, משפחות שלבי ומשלמה לבית הדנפי, חדלו להתקיים בתחילת המאה ה-21
לוח השנה השומרוני
מספר הימים בחודש השומרוני אינו קבוע מחמת הצורך לשמור על התאמה עם מולד הירח שהוא כל 29 יום וחצי בערך
יום הכיפורים בעדה השומרונית כבר התחיל
בדומה ליהדות, גם הדת השומרונית מורה לקרוביו של המת לשבת עליו , וזאת כהסתמכות על הפסוקים המתארים את מתאבל על אביו שבעת ימים
בסיפורי העם של השומרונים מצויים 8 והם: דיבור ישיר, חזרות, שילוש שלושה גיבורים , משחק מילים, שאלות רטוריות, עימות בין הדמויות הפועלות, מוטיבים על-טבעיים ומשאלה כמוסה עוד מקום המדינה הקראים זכו ליחס מנוכר ובמשך שנים רבות היה מעמדם של בתי הדין הקראים בעייתי, שכן החוק אינו מכיר עדיין בקראים כעדה דתית נפרדת על אף ניסיונתהם של מייסדי המדינה להעניק להם זכויות
לפי נוי נמצאים בארכיון הסיפורים ב 56 סיפורים של השומרונים התפילות והפיוטים השומרוניים כוללים מאות מנגינות ומהווים סגנון מוזיקלי יוצא דופן שלא נמצא דומה לו בנעימת מוזיקליות של עמים אחרים, ולכן הוא מושך תשומת לב של מוזיקולוגים

לוח השנה השומרוני

אם כי ישנם המסיקים מהפסוק שבישול כל בעל חיים יונק כשר בחלב אמו אסור הוא, ואין האיסור מתכוון רק לגדי.

5
חג סוכות העדה השומרונית
הטענה היא שה בעדה הקראית קבילים על פי ה האורתודוקסית, אך לא כך לגבי ה
השומרונים
מזוזה שומרונית הדת השומרונית היא מכלול המסורות והמנהגים המונהגים על ידי עדת ה
לוח השנה השומרוני
ב- נפטר אלעזר בן צדקה בגיל 83, והוא הוחלף על ידי אהרן בן אב-חסדה, בן גילו
אך הם גם דוברים עברית רגילה ו הנשים עולות לרגל להר בנפרד מהגברים
שומרונים מתפללים על בחג הסוכות, 2005 בסוף ימיו של עזי הכהן החלה תקופת "פנוּתה", הסתרת הפנים, וזאת בעקבות נטישת הר גריזים מקובל ששם זה ניתן לקראים משום שהם נוהגים על פי המקרא ה בלבד ואינם מקבלים את ה כאלוהית

הדת השומרונית

מרידות אלה גרמו לתגובות קשות של השלטון הביזנטי, והדת השומרונית אף הוצאה מחוץ לחוק.

23
חג סוכות העדה השומרונית
ייתכן כי האתר בקדומים הוא חלק מהיישוב השומרוני בשם "עצפה"
חג סוכות העדה השומרונית
השומרונים נוהגים לקרוא בספר אבישע רק פעם בשנה, ב
חג סוכות העדה השומרונית
עם זאת הכריזו על ערכו וקדמותו