גרשון ברם. גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו

את עבודת הדוקטורט שלו, על , עשה ב הוא נקט בזהירות יתירה וקביעותיו היו מבוססות היטב
בתקופה זו החליט שלום להתחיל בלימודי במקום מתמטיקה בשם זה, Gerhard, חתם על עבודת הדוקטורט שלו, Das Buch Bahir ספר הבהיר , משנת 1922

גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו

נראה כי אין אמת במסורת זו, שכן אליאס נפטר בשנת 1809, שלוש שנים לפני שנחקק החוק.

21
About Gershon Bram
ראו לעניין זה בספר שקיבץ את התכתובות שניהל בובר עם אחרים במשך שבעה עשורים: Martin Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, I-II, Heidelberg: 1972 - 1973
גרשם שלום
קיימים לרוב אנשים הנוטים מטבעם לניסוח ראדיקאלי של רעיונותיהם, שעינם צרה בסמכות כלשהי, ואשר הבלותם של האנשים הסובבים אותם היא להם פשוט ללא-נשוא
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
בעת המינוי הוזמן להרצות את הרצאת הפתיחה של המכון
בשנת תש"ט 1949 התפטר שלום מחברותו באגודת שוחרי האוניברסיטה העברית כמחאה על חוות דעת שהתקבלה באגודה כנגד פעילות פוליטית של מרצי האוניברסיטה בשנת עלה ל וניהל את המחלקה ליהדות ב
בשנת תשנ"ט, פורסם קטלוג של ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית

גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו

לאור ההערכה לה זכה בחייו, הונצח שלום בדרכים רבות.

גרשם שלום
גם לאחר מותו של שלום, התעוררו מספר מחלוקות בקשר למשנתו, כגון, המחלוקת בקשר לשאלת מרכזיותה של המיסטיקה ביהדות, שאלת מקורותיהם של המקובלים הראשונים ועוד
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
הרצון שלנו הוא לפתח כלי שעוזר לאנשים ואנו משקיעים מאמצים רבים כדי לשפר אותו
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
אח אחר, ורנר, שנרצח מאוחר יותר ב על ידי הנאצים, היה ומאוחר יותר היה חבר ה מטעם