משוא פנים. ניב שפה

המבחן למשוא פנים הוא אובייקטיבי, ותיבחן השאלה, האם קיימת אפשרות ממשית של משוא פנים לדעת האדם הסביר, ואין די בחשד מצד בעל-דין הסתמכות על מידע בלתי בדוק מקריאת תשובתו של מר רובינשטיין, אשר נמענה אל בא כוחי עוה"ד אליהו ציגלר אני מגיע למסקנה כי מר רובינשטיין קיבל מידע מסולף מהמקורבים אליו רעייתו ביניהם ו על סמך מידע בלתי בדוק זה התריס כנגדי כי אני רדפתי את המעוולים " רדיפה רצינית"
מכאן הגעתי למסקנה הבלתי נמנעת כי מר רובינשטיין וצוותו ייצגו למעשה גם את המשיבים האחרים בעתירה וכל טענתם שכביכול אינם מייצגים את המשיבים שהועלתה לראשונה רק ארבעה ימים לפני מועד הדיון, כל כולה נועדה לדחות את מועד הדיון בתואנת שווא! אבי סלע נכנס לשגרירות ונמלט לישראל ואילו ג'ונתן פולארד לא הורשה להיכנס לשגרירות נקטינהו בדרך לא זו אף זו

ניגוד עניינים, משוא פנים והפרת אמונים

בשנת קבע כללים למניעת ניגוד עניינים.

4
אי משוא פנים במעבדות מוסמכות
אלא ה"ק, דהעונש והשכר של כל מעשה הוא לפי חשבון הסיבות החיצוניות שהכריעוהו להמצוה או להעבירה
האם אליקים רובינשטיין היה ראוי להיות שופט?
יתרה מכך, כללי האתיקה החדשים הרחיבו את היריעה, ומעתה חובת הגילוי חלה לא רק לעניין היכרויות קודמות הקיימות בין הבורר לבין הצדדים, אלא גם על כלל הקשרים הקיימים למי מהצדדים עם שותפיו של הבורר
על נשיאוּת ומַשוא פנים
אולם אני היודע גם יודע את האמת, הן בפרשת פולארד והן במקרה הפרטי שלי, מגיע למסקנה כי התנהלותו של מר רובינשטיין מעוררת ספקות ולא רק בטיב התנהלותה של המערכת כולה, אלא בעיקר לעניין תפקודו ויכולתו לכהן כשופט נטול פניות בבית המשפט העליון
במקרה שיהיה צורך לבקר גוף מסחרי זה, תשקול מערכת העיתון את אופי הביקורת, שכן בעקבות ביקורת שלילית, הגוף עלול להפסיק לפרסם בעיתון ובכך לפגוע בו כלכלית מדובר בעבירה מסוג פשע, שיש עמה קלון! עיון נוסד על ידי מרטין בובר, ש"ה ברגמן ויוליוס גוטמן בשנת 1945 על ידי החברה הפילוסופית בירושלים שקמה ב-1941 , בסיוע האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות
ד שא' מבעה"ד נתן שוחד להדיין, והשוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים אלא נותן שכר על המצוה ועונש על העבירה

האם אליקים רובינשטיין היה ראוי להיות שופט?

וכל זאת בהוראה שניתנה בין היתר בו של מר , אשר באותה עת כיהן כסגן השגריר.

6
האם אליקים רובינשטיין היה ראוי להיות שופט?
משמעות זו מוכרת במיוחד מן הביטוי "נְשִׂיאִים וְרוּחַ וְגֶשֶׁם אָיִן" משלי כה, יד המציין ציפייה שסופה אכזבה, תקווה שאינה מתממשת
על נשיאוּת ומַשוא פנים
כאשר ביקרתי שם, שמעתי דברים אשר יש בהם כדי להוכיח את מעורבותו של מר רובינשטיין בפרשת פולארד
ניגוד עניינים, משוא פנים והפרת אמונים