מנורה מבטחים פורטל מעסיקים. מידע למעסיק

לאחר 8 שנים - יינתן פטור נוסף של 60% פריסת מס - סעיף 8 ג 3 עפ"י סעיף זה רשאי העובד הפורש מעבודתו, למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, ולבצע פריסת מס, דהיינו התחשבנות עם מס הכנסה לגבי "הסכום החייב" בפריסה על פני מספר שנות מס
באוצר ממליצים לא להמתין ל-1 בינואר ולהיערך כבר עכשיו לקראת ביצוע הדיווחים בפורמט הנדרש" מעסיקים שלא ידווחו כנדרש יקנסו בהודעה לעיתונות שפרסם משרד האוצר נטען, כי הממונה תטיל עיצום כספי על מעסיקים שלא יעבירו דיווחים על זכויות פנסיוניות של עובדים על פי המתכונת הנדרשת

empty.ilgrandemuseodelduomo.it

פיצויי פיטורין - פטור ע"פי סעיף 9 7א' א לגבי פיצויי פיטורין המשולמים, או מועברים לזכות העובד, נעשית בדיקה כפולה ע"י מס הכנסה.

7
empty.ilgrandemuseodelduomo.it
הדיווח יכלול את סיבת הפסקת ההפקדות לקרן כפי שציין המעסיק בדיווח לקופה
empty.ilgrandemuseodelduomo.it
לגבי מי שפרש מעבודתו החל מ - 10
משיכת כספי פיצויים
הערה חשובה: עפ"י התיקון בחוק ההסדרים, אפשרות "חרטה מרצף קיצבה" ניתנת רק למי שפרש מעבודתו לכל המאוחר ב — 9
נניח לדוגמא - שסוכם על מקדמה בגובה 30% לכן קיים בלבול גדול וחוסר אונים מצד המעסיקים
לדבריה, "למעסיקים רבים, בעיקר קטנים, תהיה בעיה להתמודד עם שינויי החקיקה שכן, מעסיקים רבים לא מבינים כיצד להתמודד עם ההנחיות החדשות שמפרסם האוצר לקוחותיה נהנים מפורטל מתקדם וממשקי משתמש פשוטים ויעילים, לשכת שירות מקצועית ומסורה וניסיון רב של מנהלי החברה בעולמות השכר והפנסיה

מידע למעסיק

כמובן שניתן לעשות "רצף פיצויים" אצל מספר מעסיקים.

מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
כאמור על מנת להקטין את נטל המס קיימות 3 אפשרויות עפ"י תקנות מס הכנסה: 1
מידע למעסיק
אם יבקש להתחרט מ"רצף הפיצויים" לאחר שעברו יותר משנתיים ממועד סיום עבודתו, הרי שכל כספי הפיצויים יהיו חייבים במס, ויאבד את כל הפטור x שנות עבודה
empty.ilgrandemuseodelduomo.it
במנורה מבטחים מעדכנים את הפורטל כך שיתמוך בתקנות הדיווח החדשות ויאפשר העברת דיווחים עבור קרן הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים של קבוצת מנורה מבטחים
בהתאם להנחיית האוצר, החל מינואר 2016, גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות לדברי הממונה, הגופים המוסדיים יידרשו לדווח לממונה על מעסיקים שאינם עומדים בחובות הדיווח ובכך פוגעים בעובדים
מימוש הזכויות בעזיבת עבודה לפני גיל פרישה עובד המסיים את עבודתו לפני גיל פרישה ומבקש למשוך במזומן כספים שנצברו לזכותו מקופת גמל לשכירים, מביטוח מנהלים, או קרן פנסיה, יוכל לעשות זאת כפוף לתקנות המס במידה שהמעסיק לא ידווח את סיבת הפסקת ההפקדות, יועבר הדיווח על הפסקת ההפקדות הן לעובד והן למעסיק

מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד

מי שסיים עבודתו לאחר 9.

8
משיכת כספי פיצויים
כיצד תחושב לגביו חבות המס בעת סיום העבודה אצל המעסיק השני
מידע למעסיק
כדי לטפל במגוון המעסיקים אנחנו נערכים בימים אלה לתמיכה בממשק המעסיקים כפי שדורש האוצר, מתוך כוונה לתת פתרון הולם, גם להעברת התשלומים מהמעסיק למנורה מבטחים, וגם למטרת ההיזון החוזר"
empty.ilgrandemuseodelduomo.it
דוגמה ב': עובד סיים את עבודתו לאחר 10 שנות עבודה, שכרו האחרון 6,000 ש"ח, הפיצויים ששולמו 80,000 ש"ח