די אן איי. אנציקלופדיה יהודית דעת

לאחר שבתי המשפט השתכנעו מתוקפה המדעי של בדיקת הדנ"א, נבדק "חוסנה הראיתי" של בדיקת פרופיל הדנ"א במישור דיני הראיות בתאוריה ובמעשה 12, כראיות נסיבתיות 13 או ישירות, כתוספת לראיות אחרות 14 או כשהן עומדות בפני עצמן 15; בבואם לאסור או להתיר, בתרי גווני, בהצטרפם לעדות אחד הצדדים 16 או בהכחישם אותם לעומת זאת, אם היה נשוי, כיוון שתותר אשתו להינשא בעקבות קבלת החלטה זו, לא קבע מסמרות ברורים, והותיר את הדבר להכרעת החכמים שתובא בפניהם השאלה בכל מקרה לגופו
בשאלת היתר עגונה, שנתחבטו בה גדולי כל הדורות, ונטו להקל בכל מקום שיכלו, פסק שיש להבדיל בין התאמה הנעשית בין פרופיל שהופק מנעדר המושווה לפרופיל שהופק ממי שאנו מנסים לקבוע את זהותו, ובין התאמה הנערכת בין פרופיל הנעדר ובין פרופיל שהופק מקרובי משפחתו בדרגה ראשונה הורים או ילדים קישור בין חלקי גופה כדי לקברם בקבר אחד

אנציקלופדיה יהודית דעת

אסיא סז-סח, כרך יז, ד-ד תשס"א , עמ' 99.

30
אנציקלופדיה יהודית דעת
התשובה לשאלות הללו תלויה בין השאר בהתייחסות העקרונית של המשפט העברי לממצאים מדעיים כראיות קבילות בהליך השיפוטי 3
אנציקלופדיה יהודית דעת
אם היה הנעדר רווק, יש מקום לקבוע את מותו על סמך בדיקת הרקמות
אנציקלופדיה יהודית דעת
יתכן שמה שהמדע קובע כעת, אינה קביעה סופית והחלטית, ואולי בהתפתחות המדע ימצאו דברים משותפים בין שני סוגי הדם, ואין לקבוע באופן משפטי אבהותו של ילד על יסודות דרכי המדע המשתנה מתקופה לתקופה 9
בקביעת קשר בין חלקי גופה שונים כדי לקברם בקבר אחד, לא נקבעת זהות הנפטר, אלא רק שיוך החלקים זה לזה הניתן להוכיח על סמך בדיקה של ראיה "חפצית" את אשמתה או רק את חפותה?
בחודש ספטמבר 2000 נעצר החשוד Paul Eugene Robinson על סמך התאמתו לפרופיל הדנ"א במאגר נתוני דנ"א בעקבות כך פסל את קביעת בית הדין הרבני בחיפה

אנציקלופדיה יהודית דעת

בפרופיל הדנ"א טמונה יכולת הפרדה גבוהה בין פרטים, ומשום כך ניתן לקבוע פרופיל דנ"א ייחודי לכל אדם, פרט לתאומים זהים.

אנציקלופדיה יהודית דעת
האם בעל קנאי כגון זה הנזכר בפרשתנו היה יכול להשתמש בהן לפני הבאת אשתו אל הכוהן? לאחר ששמע דעת מומחה, שהקביעה הגנטית היא אובייקטיבית לחלוטין, העלה סברה שאילו ידע זאת, היה פסק הדין שהוציא מתחת ידיו שונה
אנציקלופדיה יהודית דעת
יתרונו הרב של הדנ"א בסיוע לזיהוי הפלילי נובע מן העובדות הבאות: פרופיל הדנ"א של הפרט אינו משתנה כל ימי חייו
אנציקלופדיה יהודית דעת
יתכן מאוד כי ראיה זו עשויה לשנות את פני הראיות המדעיות בדורות הבאים