משפטים עם מסר. משפטים יפים

המילים הטעונות של דרעי וחד"ש-תע"ל מילים טעונות הן מילים שמעוררות בנו קונוטציות למחצית השופטים הוא שלח בנוסף את אותו כתב טענות בגרסה המנוסחת על פני שני עמודים וחצי, ולמחצית השנייה הוא שלח גרסה המנוסחת בשפה מדוברת על גבול הסלנג, non formal על פני שני עמודים
לפיכך הגשת מסמכים בשפה פשוטה היא אינטרס של עורכי הדין" בשפה המשפטית אנו מרבים להשתמש ב"בר" במסגרת צירופים המתארים יכולת או תכונה כמו הסיומת —able באנגלית

ציטוט

אבל ראשית חשוב להבהיר את ההבדל בינו לבין המקף.

18
ציטוט
ברמת ההבנה של טופס הסכמה רפואית
משפטים עם מספרים 11
ואם אין די בזה, תוצאות דומות התקבלו בניסוי שנערך 20 שנה לפני הניסוי של פלאמר
עוגיות מזל עם מסר אישי 19
זוכרים למשל את פסק דין בוטקובסקי? השופטים התבקשו לקבוע איזו מהגרסאות הייתה המשכנעת ביותר
התשובה הרשמית היא "מושא ישיר", והתשובה המובנת היא זו: חלק מהפעלים נזקקים למילים שישלימו אותם למשל, לא מספיק לכתוב ש"השופט פנה" — חייבים להוסיף אל מי הוא פנה למילים טעונות שני יתרונות: ראשית, הקונוטציות "קופצות" לנו לראש באופן אוטומטי, ולכן פועלות גם על מסלול השכנוע הלא-מודע; שנית, הן חוסכות במקום — כי לפעמים מילה טעונה מוצלחת אחת שווה עשרים מילות תואר יתרון חשוב במיוחד לקראת הרפורמה ה הולכת וקרבה בסדר הדין האזרחי…
לקריאה נוספת: ; ; ; ; ; זמן קצר אחרי שפתחתי את הבלוג ופרסמתי את הפוסט הראשון, קיבלתי מייל מעורך דין, שכתב לי כך: " היי דנה, שבתי לאחרונה מהגולה הקרה לאחר שעבדתי כעו"ד משך 4 שנים באוסטרליה ענייני קריירה נכנסים להילוך גבוה ועליך לקבל החלטות ולהענות להצעות

עוגיות מזל עם מסר אישי 19

בקיצור, מרוב הדגשות כבר לא רואים את המסר.

משפטים
רק הערה אחת חשובה לפני שנתחיל: חרף הנושאים שבהם הוא עוסק, הפוסט הזה אינו נועד להבעת עמדה פוליטית — ולכן תגובות פוליטיות יימחקו באלגנטיות
משפטים
מילים שגזורות משורשים דומים עשויות להיות קרובות במשמעות
משפטים עם מספרים 11
כח היצירה הטמון בך פורה עתה מאוד