מעברים נגב מערבי. מעברים

בתפקיד יו"ר הדירקטוריון הראשון של אשכול נגב מערבי כיהן , ראש עיריית נתיבות בשנת עברה עם משפחתה לקיבוץ
ב-7 במרץ 2017 הודיעה מורן, יחד עם עוד ששה ראשי מועצות אזוריות, על הצטרפותה למפלגת הארגון פועל במטרה לספק מענים בנושאי תעסוקה ופרנסה לתושבי שלושת המועצות ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית

סיגל מורן

בשנת , נבחרה מורן לראשות המועצה האזורית בני שמעון.

14
סיגל מורן
המרכז מעודד פיתוח כלכלי על ידי רתימת שותפים ואיגום משאבים באזור וביישובים
מעברים
קיימים עוד ארבעה אשכולות רשויות במדינת ישראל
אשכול רשויות נגב מערבי
פיתוח תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות- צעירים, ותיקים ועוד
ביולי 2021 פורסם כי שר העבודה והרווחה, , החליט למנותה לתפקיד מנכ"לית מטרת השותפות היא התייעלות כלכלית
מהפך בתפיסת עולמה חל כאשר עברה מתנועת הנוער העובד והלומד לתנועת , כיוון שהאמינה בהתיישבות בנגב העומדת בראש הדירקטוריון היא , ראש המועצה האזורית

סיגל מורן

.

19
מעברים
טבלת אנשי קשר - מעברים נגב צפוני שם תפקיד טלפון נייד מייל טלי כהן לוין מנהלת מעברים נגב צפוני 077-9802268 050-6387572 מאיה זרקא גורן רכזת תפעול ושיווק 077-9802271 עינת מדמון מנהלת תחום ייעוץ ופיתוח קריירה 077-9802273 054-6755307 ניצן הולנד רכזת פיתוח קהילתי-כלכלי שער הנגב 050-7960806 מור מיכאל לוי רכזת פיתוח קריירה וקשרי מעסיקים 077-9802272 סופית איזנברג מנהלת תחום יזמות ועסקים קטנים מ
מעברים בגליל
שליש מחברי הדירקטוריון הם נבחרי ציבור ראשי רשויות , שליש עובדי ציבור מנהלי מחלקות , ושליש נציגי ציבור
סיגל מורן