ארנונה טבריה. הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)

ראו תקנה 2 א 8 ל וכן מידע נוסף בנושא ארנונה ב בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה שירות מודיעין זה מאפשר לכם לקבל את כל הפרטים הדרושים לכם מעיריית טבריה, ואף מקל עליכם את יצירת הקשר עם כל המחלקות והאגפים בה
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה

טלפון עיריית טבריה 1900

Value : '' }} {{ item.

החלפת / עדכון משלם בנכס
תהליך הנפקת התעודה נעשה באגף לגביית ארנונה ומים
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש
מי רקת טבריה
לגבי ילד אחד בלבד, לא תובא בחשבון הכנסה חודשית עד גובה בהכנסה שהיא מעל שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק ממנה שהוא בגובה שכר המינימום
צריכים את הטלפון של עיריית טבריה? הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי בתנאים שתקבע אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים, בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית

טלפון עיריית טבריה 1900

בחיוג אל מספר הטלפון המצורף, תגיעו אל מערכת מתקדמת לניתוב שיחות.

30
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
ניתן לגשת אל השירות מכל מקום, בכל שעה ומכל מכשירי הטלפון
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
חשוב לציין כי שינוי הרישום בעירייה מאפשר למחזיק לפנות בבקשת הנחה באותו הנכס
החלפת / עדכון משלם בנכס
תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני לקוחות הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני