קטע מרכזים במעגל. קטע אמצעים

בציור הנ"ל מסומן באלפא זוית הכלואה בין משיק למיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על אותו מיתר כל אחת מזויות המלבן היא 90 מעלות
במרובע חוסם מעגל סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני מלבן: מרובע שכל זויותיו שוות זו לזו נקרא מלבן

גיאומטריה במישור

למיתרים שווים שייכות קשתות שוות.

11
משפטי המעגל.
עם זאת, חוקרים מראים כי כיום חוזרת העטרה ליושנה וצורת הישיבה במעגל שבה לשמש בהקשרים הולכים ורבים בחברה המודרנית
מעגל
לזווית המרכזית הגדולה מבין השתיים שייך המיתר הגדול
מעגל
שטח המלבן אורך כפול רוחב הוא שטח העיגול
כל אחת מזויות הריבוע שווה 90 מעלות שטח המקטע שווה להפרש בין שטח הגזרה הנכלאת בין 2 הרדיוסים המחוברים לקצוות המיתר לבין שטח המשולש שצלעותיו הן המיתר ו-2 הרדיוסים המחוברים לקצוותיו
ריבוע : ריבוע-מלבן בעל שתי צלעות סמוכות שוות נקרא ריבוע מעוין בעל זוית ישרה נקרא ריבוע מרובע שכל צלעותיו וכל זויותיו שוות נקרא ריבוע קטע מרכזים- הקטע המחבר את מרכזי שני המעגלים

קטע אמצעים

לקשתות שוות שייכים מיתרים שווים.

20
משפטי המעגל.
זוויות היקפיות במעגל, הנשענות על אותה הקשת מיתר או על קשתות מיתרים שוות- שוות ביניהן
גיאומטריה לכיתה י'
אם במרובע סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני אז אפשר לחסום מעגל במרובע
משפטים בגיאומטריה
הרמה השלישית היא בין המורים עצמם